betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 4-M1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 34
12
następne

Ciężobka, Marek; Lisowski, Edward
Badanie luzów rozdzielacza hydraulicznego w obniżonej temperaturze
Typ: artykuł
Czyżewski, Tadeusz
Metoda układów wieloczłonowych w systemach CAD
Typ: artykuł
Czyżycki, Wojciech
Badania symulacyjne układu hydraulicznego z regulatorem rozmytym o strukturze PI
Typ: artykuł
Czyżycki, Wojciech
Modelowanie przepływu ciepła przez izolację zbiorników kriogenicznych w module SolidWorks simulation
Typ: artykuł
Dębiński, Tomasz; Głowacki, Mirosław
Parallel computing algorithm for rolling of slabs with semi-solid zone
Typ: artykuł
Dindorf, Ryszard; Łaski, Paweł; Takoshoglu, Jakub; Woś, Piotr
Rozproszony system sterowania czasu rzeczywistego do serwonapędów płynowych
Typ: artykuł
Dobrzańska-Danikiewicz, Anna
Komputerowo wspomagane metody foresightowe w zastosowaniu do inżynierii powierzchni
Typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Drygała, Aleksandra; Poprawa, Mariusz
Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo
Typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Honysz, Rafał
Analysis of alloying elements influence on properties of structural steel with use of material science virtual laboratory
Typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Król, Mariusz
Predykcja własności odlewniczych stopów Mg na podstawie wyników analizy termiczno-derywacyjnej
Typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Tański, Tomasz
Zastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji warunków obróbki cieplnej stopów Mg-Al
Typ: artykuł
Domagała, Mariusz
Symulacja ruchu cieczy w zbiornikach przenośnych
Typ: artykuł
Duda, Jan
Computer integrated development of processes and assembly systems
Typ: artykuł
Duda, Piotr; Mazurkiewicz, Grzegorz
Optymalizacja ochładzania grubościennych elementów o złożonej geometrii z uwagi na naprężenia cieplne przy wykorzystaniu programu ANSYS CFX
Typ: artykuł
Fabiś-Domagała, Joanna
Analiza FMEA napędów hydraulicznych z wykorzystaniem trybu kolorów indeksowych
Typ: artykuł
Filipowska, Renata
Metoda iteracyjna rozwiązywania zagadnienia brzegowego z dodatkowym warunkiem brzegowym
Typ: artykuł
Filo, Grzegorz
Zastosowanie algorytmów mrówkowych w rozwiązaniu problemu szeregowania zadań
Typ: artykuł
Głowacki, Jarosław
Immersive 3D visualisation for CAD/CAM
Typ: artykuł
Głowacki, Mirosław; Czubernat, Adam
Wizualizacja trójwymiarowych pól skalarnych z wykorzystaniem technik renderingu objętościowego
Typ: artykuł
Hawryluk, Michał; Lisowski, Edward
Badania symulacyjne uszczelnienia siłownika hydraulicznego z wykorzystaniem systemu ANSYS
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/