Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 11. Automatic Control iss. 3-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 2300-1526
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 11. Automatic Control iss. 3-AC
typ: numer czasopisma
Zając, Mieczysław
Control of electric drive by means of inverse dynamics
typ: artykuł
Maksymovych, Volodymyr; Harasymchuk, Oleh; Kostiv, Yuriy
Poisson pulse sequence generators based upon modified Geffe generators
typ: artykuł
Kokosiński, Zbigniew
A parallel dynamic programming algorithm for unranking set partitions
typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
Ant colony optimization algorithm for the 0-1 knapsack problem
typ: artykuł
Verbenko, Iryna; Tkachenko, Roman
Gantry and bridge cranes neuro-fuzzy control by using neural-like structures of geometric transformations
typ: artykuł
Nowakowski, Grzegorz
Effective use of lambda expressions in the new C++11 standard
typ: artykuł
Kokosiński, Zbigniew; Wójcik, Sławomir
A comparison of SW/HW implementations of stream cipher encoders
typ: artykuł
Buruzs, Adrienn; Hatwágner, Miklós. F.; Kóczy, László T.
Modeling integrated sustainable waste management systems by fuzzy cognitive maps and the system of systems concept
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/