Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 8. Civil Engineering iss. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 58
123
następne


Technical Transactions iss. 8. Civil Engineering iss. 3-B
typ: numer czasopisma
Adamski, Mariusz; Siergiejuk, Justyna; Ojczyk, Grzegorz
Heat pump installation (John Paul II Centre, Krakow)
typ: artykuł
Bandurski, Karol; Mielczyński, Tomasz; Koczyk, Halina
Thermal comfort and energy consumption of the ecological house – simulation analysis of DomTrzon
typ: artykuł
Belok, Jan; Wilk-Słomka, Beata
Energetic effectiveness of a building with a surface heating system
typ: artykuł
Bielek, Boris
Concept of the new physical-energy quantification of buildings in the development of technology in architecture for sustainable society
typ: artykuł
Bielek, Boris
New classification of renewable energy sources in the development of technology in architecture for a sustainable society
typ: artykuł
Byrdy, Aleksander
Point thermal bridges in walls with external stone layer
typ: artykuł
Bzowska, Dorota
The effect of thermal resistance of building’s opaque elements and windows surface on air exchange intensity during the summer season
typ: artykuł
Chwieduk, Dorota; Grzebielec, Andrzej; Rusowicz, Artur
Solar cooling in buildings
typ: artykuł
Dudzińska, Anna
The role of anti-solar protection in the reduction of solar gains in the passive sports hall
typ: artykuł
Ďurica, Pavol; Janíková, Mária; Cangár, Marek; Štaffenová, Daniela
Long time testing of thermal parameters in selected windows
typ: artykuł
Ďurica, Pavol; Šuštiaková, Marianna; Ponechal, Radoslav; Rybárik, Ján
Measured and simulated parameters of wooden lightweight external walls
typ: artykuł
Fieducik, Jolanta; Godlewski, Jan
The low energy house using an air solar collector ‒ a case study
typ: artykuł
Firląg, Szymon
Pre-war public utility buildings – results of surveys
typ: artykuł
Gałek, Paweł
Optimising energy produced by photovoltaic cells
typ: artykuł
Gavlik, Martin; Böszörményi, Ladislav
Determine the optimal system structure of the combined production of electricity and heat
typ: artykuł
Gumuła, Stanisław; Stanisz, Katarzyna
An experimental evaluation of resources and the potential for using the kinetic energy of wind to produce electricity
typ: artykuł
Heim, Dariusz; Janicki, Marcin; Kubacka, Ewelina
A model of infiltrating air flow and its distribution in a room with a double skin façade
typ: artykuł
Ickiewicz, Irena
White certificates – legal, technical and economic aspects
typ: artykuł
Jaglarz, Gabriela; Ciesielski, Filip
Feasibility analysis of uprgading an old building to the standard requirement of a low energy requirement building
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/