betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8983)
    Artykuły i Czasopisma (6598)
    Publikacje książkowe (466)
    Materiały konferencyjne (187)
    Prace dyplomowe (1712)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35485)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 4-M2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 32
12
następne

Krowiak, Artur
Lokalna aproksymacja pochodnych z użyciem nieregularnie rozmieszczonych węzłów
Typ: artykuł
Krowiak, Artur; Filipowska, Renata; Palej, Rafał
Środowisko do modelowania i symulacji interdyscyplinarnych układów
Typ: artykuł
Kwaśniewski, Janusz; Dominik, Ireneusz; Lalik, Krzysztof
Zastosowanie LabVIEW w zautomatyzowanym systemie nadzoru zmian naprężeń w konstrukcjach sprężystych i masach skalnych
Typ: artykuł
Kwaśniewski, Janusz; Ruta, Hubert
Zastosowanie środowiska ANSYS w projektowaniu głowicy pomiarowej do diagnostyki żerdzi wiertniczych
Typ: artykuł
Kwaśny, Waldemar
Struktura, własności oraz charakterystyka fraktalna powłok uzyskanych w magnetronowym procesie PVD
Typ: artykuł
Lisowski, Edward
Analiza wytrzymałości zakrywek koronowych w systemie ABAQUS
Typ: artykuł
Lisowski, Edward; Filo, Grzegorz
Zastosowanie logiki rozmytej w inżynierii mechanicznej na przykładzie hydraulicznego układu pozycjonowania ładunku
Typ: artykuł
Lisowski, Edward; Kwiatkowski, Dominik
Badanie poduszki pneumatycznej z wykorzystaniem programu ABAQUS
Typ: artykuł
Lisowski, Filip
Modelowanie MES struktur o karbach szeregowych
Typ: artykuł
Łazarczyk-Głowik, Katarzyna; Lisowski, Edward
Wykorzystanie programu SolidWorks w projektowaniu i badaniach symulacyjnych międzypłaszczowych podpór zbiorników kriogenicznych
Typ: artykuł
Łopata, Stanisław; Ocłoń, Paweł
The stress state analysis of the high performance heat exchanger
Typ: artykuł
Momeni, Hassan; Lisowski, Edward
CFD modeling and rapid prototyping of liquid jet pump
Typ: artykuł
Nabagło, Tomasz
Modelowanie i symulacja pojazdu gąsienicowego w programie MSC.ADAMS
Typ: artykuł
Nabagło, Tomasz; Brandys, Paweł
Koncepcja sterowania cyfrowego nadążnego układu kolektorów słonecznych
Typ: artykuł
Ocłoń, Paweł; Łopata, Stanisław
Modelling the flow distribution inside the collectors of the high performance heat exchanger
Typ: artykuł
Opaliński, Andrzej; Turek, Wojciech; Głowacki, Mirosław; Hojny, Marcin
Detektory zasobów informacji w crawlingu polskiego Internetu na przykładzie przemysłu tłoczniczego
Typ: artykuł
Palej, Rafał
Sześciennie zbieżna metoda rozwiązywania układu nieliniowych równań
Typ: artykuł
Petryniak, Rafał
Zastosowanie metod nakładania obrazów w wybranych problemach z zakresu inżynierii biomedycznej
Typ: artykuł
Piątek, Paweł
Sieci neuronowe – analiza możliwości zastosowania tej technologii do zagadnienia sterowania ogrzewaniem w domu jednorodzinnym
Typ: artykuł
Pietraszek, Jacek
Obniżanie kosztów opłat licencyjnych za pomocą rozproszonego dostępu do zasobów obliczeniowych na przykładzie programu MATHCAD
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/