Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 4-M2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 32
12
następne

Krowiak, Artur
Lokalna aproksymacja pochodnych z użyciem nieregularnie rozmieszczonych węzłów
typ: artykuł
Krowiak, Artur; Filipowska, Renata; Palej, Rafał
Środowisko do modelowania i symulacji interdyscyplinarnych układów
typ: artykuł
Kwaśniewski, Janusz; Dominik, Ireneusz; Lalik, Krzysztof
Zastosowanie LabVIEW w zautomatyzowanym systemie nadzoru zmian naprężeń w konstrukcjach sprężystych i masach skalnych
typ: artykuł
Kwaśniewski, Janusz; Ruta, Hubert
Zastosowanie środowiska ANSYS w projektowaniu głowicy pomiarowej do diagnostyki żerdzi wiertniczych
typ: artykuł
Kwaśny, Waldemar
Struktura, własności oraz charakterystyka fraktalna powłok uzyskanych w magnetronowym procesie PVD
typ: artykuł
Lisowski, Edward
Analiza wytrzymałości zakrywek koronowych w systemie ABAQUS
typ: artykuł
Lisowski, Edward; Filo, Grzegorz
Zastosowanie logiki rozmytej w inżynierii mechanicznej na przykładzie hydraulicznego układu pozycjonowania ładunku
typ: artykuł
Lisowski, Edward; Kwiatkowski, Dominik
Badanie poduszki pneumatycznej z wykorzystaniem programu ABAQUS
typ: artykuł
Lisowski, Filip
Modelowanie MES struktur o karbach szeregowych
typ: artykuł
Łazarczyk-Głowik, Katarzyna; Lisowski, Edward
Wykorzystanie programu SolidWorks w projektowaniu i badaniach symulacyjnych międzypłaszczowych podpór zbiorników kriogenicznych
typ: artykuł
Łopata, Stanisław; Ocłoń, Paweł
The stress state analysis of the high performance heat exchanger
typ: artykuł
Momeni, Hassan; Lisowski, Edward
CFD modeling and rapid prototyping of liquid jet pump
typ: artykuł
Nabagło, Tomasz
Modelowanie i symulacja pojazdu gąsienicowego w programie MSC.ADAMS
typ: artykuł
Nabagło, Tomasz; Brandys, Paweł
Koncepcja sterowania cyfrowego nadążnego układu kolektorów słonecznych
typ: artykuł
Ocłoń, Paweł; Łopata, Stanisław
Modelling the flow distribution inside the collectors of the high performance heat exchanger
typ: artykuł
Opaliński, Andrzej; Turek, Wojciech; Głowacki, Mirosław; Hojny, Marcin
Detektory zasobów informacji w crawlingu polskiego Internetu na przykładzie przemysłu tłoczniczego
typ: artykuł
Palej, Rafał
Sześciennie zbieżna metoda rozwiązywania układu nieliniowych równań
typ: artykuł
Petryniak, Rafał
Zastosowanie metod nakładania obrazów w wybranych problemach z zakresu inżynierii biomedycznej
typ: artykuł
Piątek, Paweł
Sieci neuronowe – analiza możliwości zastosowania tej technologii do zagadnienia sterowania ogrzewaniem w domu jednorodzinnym
typ: artykuł
Pietraszek, Jacek
Obniżanie kosztów opłat licencyjnych za pomocą rozproszonego dostępu do zasobów obliczeniowych na przykładzie programu MATHCAD
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/