betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 9. Informatyka z. 1-I

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-631X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Computer Science and Information Systems
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 7

Deniziak, Stanisław; Tomaszewski, Robert
Kosynteza systemów wbudowanych o architekturze sieci jednoukładowych
Typ: artykuł
Łukawska, Barbara
Dynamic classification: a novel approach to selection of complex objects
Typ: artykuł
Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Efficient data management on a multicomputer
Typ: artykuł
Nowicka, Mirosława; Ojrzeńska-Wójter, Danuta
Synteza układów kombinacyjnych w strukturach FPGA z wbudowanymi blokami pamięci
Typ: artykuł
Sapiecha, Krzysztof; Strug, Joanna
An application of UML models for semi-automated generation of test scenarios for validation of object oriented systems against specification requirements
Typ: artykuł
Trawczyński, Dawid; Sosnowski, Janusz
Fault injection testing of safety-critical applications
Typ: artykuł
Wiśniewski, Mariusz; Deniziak, Stanisław
Dekompozycja symboliczna wielowartościowych funkcji implementowanych w technologii FPGA
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/