Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 14

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2003
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 14
typ: numer czasopisma
Widera, Barbara
Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu
typ: artykuł
Łukacz, Marek M.
Geneza ukształtowania się najczęściej realizowanego typu kamienicy krakowskiej
typ: artykuł
Nowak, Tomasz
Wzmacnianie drewnianych konstrukcji zabytkowych przy użyciu taśm węglowych
typ: artykuł
Ajdukiewicz, Andrzej; Malczyk, Andrzej; Właszczuk, Marek; Brol, Janusz
Drewniana zabytkowa wieża radiostacji w Gliwicach
typ: artykuł
Bednarz, Łukasz
Metody wzmacniania zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Matkowski, Zygmunt
Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych – diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji
typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
Aula gmachu Collegium Novum jako tekst kultury. Rozważania na marginesie prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega
typ: artykuł
Sadowska, Ewa Janina
Kasztel renesansowy w Graboszycach
typ: artykuł
Gosztyła, Marek
Twierdza Przemyśl – nowe wyzwanie dla konserwatorów
typ: artykuł
Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie – Małopolski Oddział Krajowego Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie
typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w Bieczu w ostatnim dziesięcioleciu
typ: artykuł
Engel, Lech J.; Jasieńko, Jerzy
Wyspa Piaskowa w Kłodzku po powodzi – refleksje konserwatorskie
typ: artykuł
Rodzik, Irena
Konserwacja i rekonstrukcja ubrań marynarskich z XVIII-wiecznego wraka statku „General Carleton”
typ: artykuł
Kościuk, Jacek
Athribis/Wanninah – nowa misja konserwatorska w Egipcie z udziałem Polaków
typ: artykuł
Napierała, Piotr
Polskie konserwacje w Nadrenii Pn. -Westfalii
typ: artykuł
Białkiewicz, Zbigniew J.
Rysunkowe posłannictwo architekta piękna i światła, profesora Wiktora Zina
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/