Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 18

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2005
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 18
typ: numer czasopisma
Pawłowska, Monika
Problematyka ikonograficzna, konstrukcyjna i konserwatorska siedemnastowiecznej ambony z kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
typ: artykuł
Siewniak, Marek; Siewniak, Margarita
Zintegrowany pomiar statyki drzewa
typ: artykuł
Stawiska, Natalia; Stawiski, Bohdan
Rewaloryzacja murów w obiektach zabytkowych
typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie w granicach kasztelanii chrzanowskiej
typ: artykuł
Jankowski, Ludomir; Engel, Lech J.; Jasieńko, Jerzy
Praca statyczna wybranych połączeń występujących w drewnianych obiektach historycznych
typ: artykuł
Marczak, Jan; Sarzyński, Antoni
Kopuła Kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze na Wawelu
typ: artykuł
Sobol, Leszek
Współczesne oblicze zamku w Tęczynie
typ: artykuł
Sobol, Leszek
Wybrane realizacje sakralne architekta i budowniczego jezuickiego Jana Marii Bernardoniego działającego w Polsce w końcu XVI w. i początku XVII w.
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
15 Zgromadzenie Generalne ICOMOS-u w Xi'an w Chinach
typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Profesor Leszek Dzięgiel (1931-2005)
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/