betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 21

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 21
Typ: numer czasopisma
Kadłuczka, Andrzej
Przekształcenia przestrzenne rejonu Rynku Głównego w Krakowie we wczesnym średniowieczu (do końca XI wieku) w świetle ostatnich badań
Typ: artykuł
Pianowski, Zbigniew
Wawel około roku 1250
Typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
"Założenie miasta w Krakowie" - czyli o symbolicznym wymiarze Wielkiej Lokacji z roku 1257
Typ: artykuł
Stala, Klaudia
Tetrakonchos NMP (św. św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzictwa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne
Typ: artykuł
Motak, Maciej
Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki
Typ: artykuł
Płuska, Ireneusz
Konserwacja dekoracyjnych murów oporowych oraz wiaduktu kolejowego przy ul. Lubicz w Krakowie
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Reyman, Krzysztof
Rewaloryzacja ośrodków historycznych z udziałem ich mieszkańców i użytkowników
Typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Problemy konserwatorskie Krakowa
Typ: artykuł
Czuba, Mariusz
Drewniana architektura sakralna w województwie podkarpackim. Zasoby, stan oraz problematyka konserwatorska
Typ: artykuł
Bogdanowska, Monika
Komunikat - monachijski kongres IIC
Typ: artykuł
Wilkowicz, Karolina
Pomnikowe dzieło w Kozłówce
Typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Dokonania konserwatorskie Profesora Alfreda Majewskiego w Krakowie
Typ: artykuł
Mróz, Janusz
Prof. dr hab. Janusz Krause nie żyje
Typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
Tadeusz Bonifacy Chrzanowski (1926-2006)
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Zinie
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/