Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 21

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 21
typ: numer czasopisma
Kadłuczka, Andrzej
Przekształcenia przestrzenne rejonu Rynku Głównego w Krakowie we wczesnym średniowieczu (do końca XI wieku) w świetle ostatnich badań
typ: artykuł
Pianowski, Zbigniew
Wawel około roku 1250
typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
"Założenie miasta w Krakowie" - czyli o symbolicznym wymiarze Wielkiej Lokacji z roku 1257
typ: artykuł
Stala, Klaudia
Tetrakonchos NMP (św. św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzictwa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne
typ: artykuł
Motak, Maciej
Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki
typ: artykuł
Płuska, Ireneusz
Konserwacja dekoracyjnych murów oporowych oraz wiaduktu kolejowego przy ul. Lubicz w Krakowie
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Reyman, Krzysztof
Rewaloryzacja ośrodków historycznych z udziałem ich mieszkańców i użytkowników
typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Problemy konserwatorskie Krakowa
typ: artykuł
Czuba, Mariusz
Drewniana architektura sakralna w województwie podkarpackim. Zasoby, stan oraz problematyka konserwatorska
typ: artykuł
Bogdanowska, Monika
Komunikat - monachijski kongres IIC
typ: artykuł
Wilkowicz, Karolina
Pomnikowe dzieło w Kozłówce
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Dokonania konserwatorskie Profesora Alfreda Majewskiego w Krakowie
typ: artykuł
Mróz, Janusz
Prof. dr hab. Janusz Krause nie żyje
typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
Tadeusz Bonifacy Chrzanowski (1926-2006)
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Zinie
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/