Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10319)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (716)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1892)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40036)
Inne bazy bibliograficzne (14257)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7364)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1947)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 22

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 23
12
następne


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 22
typ: numer czasopisma
Płuska, Ireneusz
Problematyka konserwatorska płaskorzeźby Stanisława Wyspiańskiego pt. "Macierzyństwo" wykonanej w plastelinie - nauka i sztuka
typ: artykuł
Medeksza, Stanisław; Czerner, Rafał; Zambrzycki, Piotr; Fuks-Rembisz, Irma
Marina El-Alamein. Polsko-egipska misja konserwatorska
typ: artykuł
Rozmarynowska, Katarzyna
Zapomniany gdański Ogród Strzelecki
typ: artykuł
Chodkowski, Dariusz; Chodkowska, Wiesława
Hipotezy i artefakty. Stratygrafia zespołu dawnego klasztoru oo. Bernardynów w Lubawie
typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Jeszcze o badaniach ogrodów i parków zabytkowych z zastosowaniem metody archeologicznej
typ: artykuł
Waszczyszyn, Elżbieta
Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich i jego wpływ na powstanie I Kliniki Chirurgicznej UJ w Krakowie
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Lichołai, Lech
Materiałowe rozwiązania budowlane stosowane w obiektach Twierdzy Przemyśl
typ: artykuł
Włodarczyk, Małgorzata
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie
typ: artykuł
Stożek, Łukasz
Architektura Myślenic od końca XIX wieku do II wojny światowej
typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uwagi o rozwoju przestrzennym Dobczyc w okresie średniowiecza
typ: artykuł
Żelbromski, Jan
Tradycja i współczesność w zabytkowej architekturze Wrocławia w świetle działań konserwatorskich
typ: artykuł
Widera, Barbara
Steven Holl - architektura malowana światłem
typ: artykuł
Gawlicki, Marcin
Zmiany w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Międzynarodowa Konferencja "Kraków - Florencja w Europie, wspólne dziedzictwo kultury"
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Kongres Architektów Krajobrazu
typ: artykuł
Płuska, Ireneusz
Rynek Główny w Krakowie - ekspozycja podziemi dla wielkiego muzeum
typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Krakowskie zabytki postindustrialne - kłopot czy szansa?
typ: artykuł
Juros, Józef Tomasz
Most wiszący z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku
typ: artykuł
Gerber, Piotr
Problemy modernizacji zabytkowych szpitali
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/