betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 22

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 23
12
następne


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 22
Typ: numer czasopisma
Płuska, Ireneusz
Problematyka konserwatorska płaskorzeźby Stanisława Wyspiańskiego pt. "Macierzyństwo" wykonanej w plastelinie - nauka i sztuka
Typ: artykuł
Medeksza, Stanisław; Czerner, Rafał; Zambrzycki, Piotr; Fuks-Rembisz, Irma
Marina El-Alamein. Polsko-egipska misja konserwatorska
Typ: artykuł
Rozmarynowska, Katarzyna
Zapomniany gdański Ogród Strzelecki
Typ: artykuł
Chodkowski, Dariusz; Chodkowska, Wiesława
Hipotezy i artefakty. Stratygrafia zespołu dawnego klasztoru oo. Bernardynów w Lubawie
Typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Jeszcze o badaniach ogrodów i parków zabytkowych z zastosowaniem metody archeologicznej
Typ: artykuł
Waszczyszyn, Elżbieta
Rozwój poglądów na projektowanie XIX-wiecznych szpitali akademickich i jego wpływ na powstanie I Kliniki Chirurgicznej UJ w Krakowie
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Lichołai, Lech
Materiałowe rozwiązania budowlane stosowane w obiektach Twierdzy Przemyśl
Typ: artykuł
Włodarczyk, Małgorzata
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie
Typ: artykuł
Stożek, Łukasz
Architektura Myślenic od końca XIX wieku do II wojny światowej
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uwagi o rozwoju przestrzennym Dobczyc w okresie średniowiecza
Typ: artykuł
Żelbromski, Jan
Tradycja i współczesność w zabytkowej architekturze Wrocławia w świetle działań konserwatorskich
Typ: artykuł
Widera, Barbara
Steven Holl - architektura malowana światłem
Typ: artykuł
Gawlicki, Marcin
Zmiany w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Międzynarodowa Konferencja "Kraków - Florencja w Europie, wspólne dziedzictwo kultury"
Typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Kongres Architektów Krajobrazu
Typ: artykuł
Płuska, Ireneusz
Rynek Główny w Krakowie - ekspozycja podziemi dla wielkiego muzeum
Typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Krakowskie zabytki postindustrialne - kłopot czy szansa?
Typ: artykuł
Juros, Józef Tomasz
Most wiszący z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku
Typ: artykuł
Gerber, Piotr
Problemy modernizacji zabytkowych szpitali
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/