betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 24

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2008
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 24
Typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława
Johann Daniel Felsko (1813-1902) Architekt i urbanista - twórca nowoczesnej Rygi
Typ: artykuł
Tajchman, Jan
W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Dunajcem. Czchów. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Sokołowska, Monika
Preliminarium do badań nad typologią kamienicy jarosławskiej
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Brzesko. Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miasta lokacyjnego
Typ: artykuł
Landecka, Halina
Wokół koncepcji Placu Litewskiego w Lublinie
Typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Problematyka ochrony dóbr kultury w województwie podkarpackim w świetle planowanych działań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Początek rewaloryzacji zamku w Dzikowie
Typ: artykuł
Sobol, Leszek
Zarys głównych kierunków działań Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej z lat 1888-1905
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Nowe życie średniowiecznych kościołów z Maastricht
Typ: artykuł
Godula-Węcławowicz, Róża
Wspomnienie o Profesorze Romanie Reinfussie w dziesięciolecie śmierci
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/