Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 25

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2009
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 25
typ: numer czasopisma
Płuska, Ireneusz
Metody konserwatorskie na użytek ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego w krypcie św. Leonarda na Wawelu
typ: artykuł
Komorowski, Waldemar
Nowatorstwo i tradycjonalizm w architekturze mieszkalnej Krakowa późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Zarys problematyki
typ: artykuł
Mączyński, Dominik
Znaki, inskrypcje i ślady na powierzchni drewna w zabytkowych konstrukcjach dachowych
typ: artykuł
Kalinowski, Rafał
Nieznane studium autoportretowe Jana Matejki (w czerwonej czapce) w prywatnych zbiorach w Warszawie
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Oleszek, Rafał
Katedra ormiańska we Lwowie
typ: artykuł
Kulig, Anna; Romaniak, Krystyna
Monumentalne budowle Gdańska w ujęciu XVII-wiecznego architekta
typ: artykuł
Stala, Klaudia
Uwagi w kontekście ostatnich odkryć w rotundzie i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu
typ: artykuł
Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata
Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Zamek w Wiśniczu – pomnik historii
typ: artykuł
Jaskanis, Paweł; Szpanowski, Piotr
Spór o zabytki znajdujące się pod opieką Muzeum Pałacu w Wilanowie – część I
typ: artykuł
Stojak, Grażyna; Bosak, Antoni; Dzik, Łukasz; Habrat, Krzysztof; Janusz, Bogdan; Kujawska, Maria; Lorentz, Ewa; Łosowska-Dudek, Barbara
Terra nostra. W trosce o zabytki na terenie miasta Krosna
typ: artykuł
Osiński, Andrzej
„Zgasły nasze imiona, lecz nasze czyny jaśnieją” (Tarnowskie nekropolie Heinricha Scholza)
typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX (przyczynek do dziejów służby ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym)
typ: artykuł
Mączyński, Dominik; Makowska, Beata; Łuczak, Tomasz
Uwagi na temat badań i dokumentacji historycznych więźb dachowych na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego
typ: artykuł
Widera, Barbara
Dialog wieków. Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej w Grazu, Kopper, Croce & Klug, 2003
typ: artykuł
Jucha, Zbigniew
Jerzy Tur
typ: artykuł
Tondos, Barbara
T U R – Jerzy Tur
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/