Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39980)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Volodimirovich Grigorov, Otto; Oleksandrovych Gubskiy, Sergii; Viktorovich Strizhak, Vsevolod
Remaining life prognostication for the metal construction of bridge cranes
typ: artykuł
Kądziołka, Tomasz; Kowalski, Sławomir
Badanie wrażliwości kinematycznej mechanizmów płaskich
typ: artykuł
Kot, Paweł
Wykorzystanie wybranych systemów CAD, CAE w projektowaniu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych na przykładzie siłownika pneumatycznego
typ: artykuł
Krupa, Janusz Marek
Metodyka dokładnego pomiaru niezgodności spawalniczych przy użyciu makrokonwerterów fotograficznych
typ: artykuł
Mikuła, Janusz; Łach, Michał
Kompozyt miedź-tuf wulkaniczny. Wytwarzanie, własności i zastosowania
typ: artykuł
Ptak, Wacław
Łukowe mikrozgrzewanie punktowe kształtek spiekanych ze stalą nierdzewną
typ: artykuł
Romanowicz, Paweł
Kryteria zmęczenia wysokocyklowego w zastosowaniu do zagadnień kontaktu tocznego
typ: artykuł
Ryś, Jan; Malara, Paweł; Barski, Marek
Analiza numeryczna wpływu sztywności uszczelki na obciążenie śrub w połączeniu kołnierzowym
typ: artykuł
Ścisło, Łukasz
Modelowanie MES konstrukcji inteligentnych
typ: artykuł
Walter, Janusz
Warstwy katalityczne w ogniwach typu DSSC
typ: artykuł
Bajdała, Paweł
Metody obliczania izolacyjności akustycznej struktur wielowarstwowych
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/