betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Volodimirovich Grigorov, Otto; Oleksandrovych Gubskiy, Sergii; Viktorovich Strizhak, Vsevolod
Remaining life prognostication for the metal construction of bridge cranes
Typ: artykuł
Kądziołka, Tomasz; Kowalski, Sławomir
Badanie wrażliwości kinematycznej mechanizmów płaskich
Typ: artykuł
Kot, Paweł
Wykorzystanie wybranych systemów CAD, CAE w projektowaniu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych na przykładzie siłownika pneumatycznego
Typ: artykuł
Krupa, Janusz Marek
Metodyka dokładnego pomiaru niezgodności spawalniczych przy użyciu makrokonwerterów fotograficznych
Typ: artykuł
Mikuła, Janusz; Łach, Michał
Kompozyt miedź-tuf wulkaniczny. Wytwarzanie, własności i zastosowania
Typ: artykuł
Ptak, Wacław
Łukowe mikrozgrzewanie punktowe kształtek spiekanych ze stalą nierdzewną
Typ: artykuł
Romanowicz, Paweł
Kryteria zmęczenia wysokocyklowego w zastosowaniu do zagadnień kontaktu tocznego
Typ: artykuł
Ryś, Jan; Malara, Paweł; Barski, Marek
Analiza numeryczna wpływu sztywności uszczelki na obciążenie śrub w połączeniu kołnierzowym
Typ: artykuł
Ścisło, Łukasz
Modelowanie MES konstrukcji inteligentnych
Typ: artykuł
Walter, Janusz
Warstwy katalityczne w ogniwach typu DSSC
Typ: artykuł
Bajdała, Paweł
Metody obliczania izolacyjności akustycznej struktur wielowarstwowych
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/