Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 6. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20

Buśko, Małgorzata; Mika, Monika; Przewięźlikowska, Anna
Wpływ nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu na wysokość opłat urzędowych naliczanych przez ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) oraz ODGiK (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Nering, Konrad
System telemetryczny wybranych wielkości hydrometeorologicznych
typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Sorkowska, Kinga
Zastosowanie systemu regulatora rozmytego w dozowaniu helu, azotu i tlenu w ramach mieszanki „bestmix”
typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Uryga, Renata
Sterowanie systemem zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych przy określonych warunkach na trajektoriach stanów. Część I
typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Uryga, Renata
Sterowanie systemem zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych przy określonych warunkach na trajektoriach stanów. Część II
typ: artykuł
Czado, Bartłomiej; Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Pietras, Jan S.
Wpływ zanieczyszczeń olejowych na wytrzymałość na ścinanie i nośność gruntów piaszczystych
typ: artykuł
Gwóźdź, Rafał; Grodecki, Michał
Analiza możliwości zastosowania osadów spoistych zbiornika rożnowskiego do uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych
typ: artykuł
Jagoda, Agnieszka; Żukowski, Witold; Dąbrowska, Barbara
Kofeina w rzekach Krakowa
typ: artykuł
Kisiel, Jakub
Opróżnianie dwóch komór zbiornika, w przypadku gdy w początkowej chwili procesu komora wylotowa jest już częściowo opróżniona
typ: artykuł
Kisiel, Jakub
Wyrównywanie poziomów cieczy w trzech komorach zbiornika stacji zlewnej typu Perfektus
typ: artykuł
Kocwa-Haluch, Renata; Woźniakiewicz, Teresa
Analiza mikroskopowa osadu czynnego i jej rola w kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków
typ: artykuł
Mirek, Grzegorz
Automatyzacja wyznaczania przemieszczeń względnych w obrębie szczelin dylatacyjnych
typ: artykuł
Nering, Konrad
System GRASS – możliwości i zastosowania. Część 2
typ: artykuł
Polus, Michał; Kocwa-Haluch, Renata
Analiza obecności Cryptosporidium sp. w ściekach komunalnych metodą RFLP-PCR
typ: artykuł
Sikorska-Bączek, Renata
Ziębiarki absorpcyjne z systemem akumulacji zimna w postaci zawiesiny lodowej w klimatyzacji
typ: artykuł
Siuta, Tomasz
Modelowanie bifurkacji przepływu w kanale otwartym z przelewem bocznym
typ: artykuł
Siuta, Tomasz
Numeryczne modelowanie dwuwymiarowego pola przepływu na obszarach zalewowych
typ: artykuł
Szechyńska-Hebda, Magdalena; Hebda, Marek
Analiza termiczna w badaniach materiałów biologicznych
typ: artykuł
Ściężor, Tomasz; Kubala, Marek
Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski
typ: artykuł
Wilk, Paweł; Szalińska, Ewa
Microtox jako narzędzie do oceny toksyczności osadów dennych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/