betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 13. Mechanics iss. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Technical Transactions iss. 13. Mechanics iss. 2-M
Typ: numer czasopisma
Książek, Marek A.; Nowak, Marcin
Description and analysis of the human radius bone
Typ: artykuł
Książek, Marek A.; Tarnowski, Janusz
Construction of a new stand for investigating the influence of whole body vibration on man
Typ: artykuł
Nowak, Marcin; Wikłacz, Marcin
Numerical modeling of the dynamic impact of transport stretchers on patients in a moving ambulance
Typ: artykuł
Przydróżny, Edward; Szczęśniak, Sylwia; Walaszczyk, Juliusz
Vibration isolation of variable fan speed in HVAC systems
Typ: artykuł
Sapiński, Bogdan; Szydło, Zbigniew
Prototype constructions of magnetorheological dampers with energy harvesting capability
Typ: artykuł
Snamina, Jacek; Sapiński, Bogdan
Analysis of an automotive vehicle engine mount based on a squeeze-mode magnetorheological damper
Typ: artykuł
Tomczak-Horyń, Kamila; Knosala, Ryszard
Evaluation of employee creativity in the context of a production accounting system
Typ: artykuł
Wasilewska, Barbara; Knosala, Ryszard
Stimulating technical solutions using a heuristic method
Typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta
The effect of the addition of boron on the densification, microstructure and properties of sintered 17-4 PH stainless steel
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/