betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 27

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2010
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 27
Typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława
Nowa forma w architekturze łotewskiej i jej filiacje na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Rygi
Typ: artykuł
Nykiel, Józef; Skrzydlak, Ewa
Freski Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle najnowszych badań i ekspertyz konserwatorskich
Typ: artykuł
Stala, Klaudia
Palatium możnowładcze Piotra Włostowica? Rekonstrukcja najstarszej fazy budowli romańskiej wSobótce-Górce na podstawie najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych
Typ: artykuł
Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata
Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej
Typ: artykuł
Andrałojć, Małgorzata; Andrałojć, Mirosław; Silska, Patrycja; Szyngiera, Piotr
O kierunkach i możliwościach interpretacji układów zabytków rejestrowanych jako anomalie elektromagnetyczne na powierzchni stanowisk archeologicznych
Typ: artykuł
Łydżba-Kopczyńska, Barbara
Badania fizykochemiczne obiektów zabytkowych na Dolnym Śląsku
Typ: artykuł
Baran, Anna; Winiarczyk, Marta; Barańska, Małgorzata
Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do analizy włókien barwionych indygo
Typ: artykuł
Zimna-Kawecka, Karolina
Ochrona zabytków i organizacja urzędów konserwatorskich w Polsce okresu międzywojennego (na przykładzie woj. pomorskiego) a unormowania Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkam
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Zamek w Skawinie jako przykład średniowiecznej warowni fundacji króla Kazimierza Wielkiego
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Restauracja i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie
Typ: artykuł
Holewiński, Mirosław
Dwór w Podchybiu. Jaka będzie przyszłość obiektu zabytkowego
Typ: artykuł
Ciupiński, Łukasz; Fortuna-Zaleśna, Elżbieta; Garbacz, Halina; Onyszczuk, Tomasz; Koss, Andrzej; Mróz, Janusz; Zatorska, Anna; Chmielewski, Krzysztof; Jeżewska, Elżbieta; Zambrzycki, Piotr; Jeziorowski, Marek; Marczak, Jan; Strzelec, Marek; Sarzyński, Antoni; Ostrowski, Roman; Skrzeczanowski, Wojciech; Rycyk, Antoni; Spaarschuh, Christina; Wedvik, Barbro
Projekt MATLAS – Zaawansowane metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki poddanych renowacji laserowej za pomocą kształtowanych, wysokoenergetycznych impulsów promieniowania
Typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz
Stanisław Czyrny
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Moczko, Marta; Moczko, Andrzej; Dżugaj, Renato
Badania cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu
Typ: artykuł
Waszczyszyn, Elżbieta
XIX-wieczna Klinika Lekarska Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie : Zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/