Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 27

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2010
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 27
typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława
Nowa forma w architekturze łotewskiej i jej filiacje na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Rygi
typ: artykuł
Nykiel, Józef; Skrzydlak, Ewa
Freski Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle najnowszych badań i ekspertyz konserwatorskich
typ: artykuł
Stala, Klaudia
Palatium możnowładcze Piotra Włostowica? Rekonstrukcja najstarszej fazy budowli romańskiej wSobótce-Górce na podstawie najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych
typ: artykuł
Bojęś-Białasik, Anna; Kwiatkowska-Kopka, Beata
Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej
typ: artykuł
Andrałojć, Małgorzata; Andrałojć, Mirosław; Silska, Patrycja; Szyngiera, Piotr
O kierunkach i możliwościach interpretacji układów zabytków rejestrowanych jako anomalie elektromagnetyczne na powierzchni stanowisk archeologicznych
typ: artykuł
Łydżba-Kopczyńska, Barbara
Badania fizykochemiczne obiektów zabytkowych na Dolnym Śląsku
typ: artykuł
Baran, Anna; Winiarczyk, Marta; Barańska, Małgorzata
Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do analizy włókien barwionych indygo
typ: artykuł
Zimna-Kawecka, Karolina
Ochrona zabytków i organizacja urzędów konserwatorskich w Polsce okresu międzywojennego (na przykładzie woj. pomorskiego) a unormowania Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkam
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Zamek w Skawinie jako przykład średniowiecznej warowni fundacji króla Kazimierza Wielkiego
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Restauracja i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie
typ: artykuł
Holewiński, Mirosław
Dwór w Podchybiu. Jaka będzie przyszłość obiektu zabytkowego
typ: artykuł
Ciupiński, Łukasz; Fortuna-Zaleśna, Elżbieta; Garbacz, Halina; Onyszczuk, Tomasz; Koss, Andrzej; Mróz, Janusz; Zatorska, Anna; Chmielewski, Krzysztof; Jeżewska, Elżbieta; Zambrzycki, Piotr; Jeziorowski, Marek; Marczak, Jan; Strzelec, Marek; Sarzyński, Antoni; Ostrowski, Roman; Skrzeczanowski, Wojciech; Rycyk, Antoni; Spaarschuh, Christina; Wedvik, Barbro
Projekt MATLAS – Zaawansowane metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki poddanych renowacji laserowej za pomocą kształtowanych, wysokoenergetycznych impulsów promieniowania
typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz
Stanisław Czyrny
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Moczko, Marta; Moczko, Andrzej; Dżugaj, Renato
Badania cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu
typ: artykuł
Waszczyszyn, Elżbieta
XIX-wieczna Klinika Lekarska Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie : Zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/