Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39982)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 16. Fundamental Sciences iss. 2-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Technical Transactions iss. 16. Fundamental Sciences iss. 2-NP
typ: numer czasopisma
Byszewski, Ludwik; Winiarska, Teresa
The existence and uniqueness of solutions of the Dirichlet nonlocal problem with a nonlocal initial condition
typ: artykuł
Byszewski, Ludwik; Winiarska, Teresa
Integro-differential evolution nonlocal problem for the first order equation (II)
typ: artykuł
Byszewski, Ludwik; Winiarska, Teresa
On nonlocal evolution functional-differential problem in a Banach space
typ: artykuł
Drake, Christiana; Knapik, Oskar; Leśkow, Jacek
Missing data analysis in cyclostationary models
typ: artykuł
Gancarzewicz, Grzegorz
Cycles containing specified edges in a graph
typ: artykuł
Gancarzewicz, Grzegorz
Graphs with every path of length k in a hamiltonian cycle
typ: artykuł
Jużyniec, Mariusz
The existence of a weak solution of the semilinear first-order differential equation in a Banach space
typ: artykuł
Kucwaj, Jan
Adaptive unstructured solution to the problem of elastic-plastic hardening twist of prismatic bars
typ: artykuł
Matan, Mateusz
Application of the 3D objects surface shape analysis algorithms in biomedical engineering
typ: artykuł
Mrozek, Zbigniew
Teaching, modeling and visualisation of ordinary differential equations
typ: artykuł
Raszka, Jerzy; Jamroż, Lech
Max-Plus linear system in control of data processing
typ: artykuł
Stawiarski, Bartosz
Data-driven score test of fit for class of GARCH models
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/