Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 17. Fundamental Sciences iss. 3-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions iss. 17. Fundamental Sciences iss. 3-NP
typ: numer czasopisma
Grzech, Magdalena
A new approach to bounded linear operators on C(ω*)
typ: artykuł
Grzech, Magdalena
Some remarks on non-separable gaps in P(ω)/fin
typ: artykuł
Grzech, Magdalena
Some remarks on Hausdorff gaps and automorphisms of P(ω)/fin
typ: artykuł
Herzog, Monika
The degree of approximation of functions from exponential weight spaces
typ: artykuł
Krech, Grażyna
An investigation of the approximation of functions of two variables by the Poisson integral for Hermite expansions
typ: artykuł
Milian, Anna
Simple chooser options with MAPLE
typ: artykuł
Gębarowski, Robert
Monte Carlo simulations of the Ising model on a square lattice with random Gaussian interactions
typ: artykuł
Osak, Andrzej
Relaxation currents in the non-morphotropic region of PZT-PFS ferroelectric ceramics
typ: artykuł
Szmagliński, Adam; Czajkowski, Grzegorz
Optimal investment horizons for the main indices of the Warsaw Stock Exchange
typ: artykuł
Wójcik, Włodzimierz
The structure of neutron stars with localized protons
typ: artykuł
Wójcik, Włodzimierz
Temperature evolution of thermodynamic functions from symmetric to asymmetric nuclear matter
typ: artykuł
Wójcik, Włodzimierz
Temperature dependence of proton localization for Skyrme nuclear interactions
typ: artykuł
Baran, Mateusz
Multivariate function approximation using sparse grids and High Dimensional Model Representation – a comparison
typ: artykuł
Niewiarowski, Artur; Stanuszek, Marek
Parallelization of the Levenshtein distance algorithm
typ: artykuł
Zabawa, Piotr; Stanuszek, Marek
Characteristics of the context-driven meta-modeling paradigm (CDMM-P)
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/