Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39980)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 21. Civil Engineering iss. 6-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 21. Civil Engineering iss. 6-B
typ: numer czasopisma
Bednarski, Łukasz; Milewski, Sławomir; Sieńko, Rafał
Determination of vertical and horizontal soil displacements in automated measuring systems on the basis of angular measurements
typ: artykuł
Bętkowski, Piotr; Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał
Structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining operation
typ: artykuł
Boroń, Jacek
Selected qualitative changes to the solving of engineering optimization problems
typ: artykuł
Bosak, Grzegorz
Wind tunnel tests of the effects of aerodynamic interference on a stadium roof
typ: artykuł
Gwoździewicz, Piotr; Midro, Marcin
Durability evaluation of bridge structure: comparison between analitical approach and experimental investigations
typ: artykuł
Maślak, Mariusz; Tkaczyk, Anna
A semi-graphic approach to the fire resistance assessment of a gable steel frame
typ: artykuł
Pazdanowski, Michał
Residual stress development in railroad rails – a parametric study
typ: artykuł
Pierchała, Marek
Practical uses of sound auralization in confined spaces
typ: artykuł
Szydłowski, Rafał; Kalisz, Wojciech
Analysis of the foundations of a five-storey building on extruded polystyrene
typ: artykuł
Zych, Teresa
Test methods of concrete resistance to chloride ingress
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/