betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9290)
    Artykuły i Czasopisma (6817)
    Publikacje książkowe (475)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1784)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36465)
Inne bazy bibliograficzne (9000)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1819)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Lwowiana

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 9

Bratro, Emil (red.); Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie
Księga pamiątkowa : wydana z okazji 60-letniego jubileuszu Towarzystwa : 1877-1937
Typ: książka
Włodek, Tadeusz
Publikacje Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej : rok 1936. Cz. 1, 49, Badania nad doborem kształtu małej próbki na udarność
Typ: książka
Hawliczek, Józef
Nowe metody utleniania żelazocjanków na żelazicjanki
Typ: książka

Domy wołyńskie
Typ: książka
Rechowicz, Kazimierz
Kościółek dwunawowy św. Zenona obok Castelleto di Brenzone nad jeziorem Garda
Typ: książka
Krajewski, Adam
Lwowskie przedmieścia : obrazki i szkice z przed pół wieku
Typ: książka
Bogucki, Jan
Rozwój budownictwa żelaznego i jego wpływ na architekturę : wykład wygłoszony na inauguracyę roku naukowego 1908/9 w Szkole Politechnicznej we Lwowie, w dniu 14 października 1908
Typ: książka

Program Ces. Król. Szkoły Politechnicznej we Lwowie : na rok naukowy 1883-84. [Nr] 12
Typ: książka
Topolnicki, Jan
Mapa Rzeczpospolitej Polskiej / ułożona i rysowana w roku 1862 przez Jana Topolnickiego, podług map: Lelewela, Wrotnowskiego i Zanoniego i podług opisów: Balińskiego, Lelewela i St. Sarnickiego przez Jana Topolnickiego
Typ: książka


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/