Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 30

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2011
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 30
typ: numer czasopisma
Skarżyńska-Wawrykiewicz, Magdalena; Wawrykiewicz, Leszek
Rola badań architektonicznych prowadzonych w zabytkach na przykładzie adaptacji przedzamcza w Lidzbarku Warmińskim
typ: artykuł
Barański, Marek
Baszta Bramy Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim w świetle nowych badań
typ: artykuł
Hadamik, Czesław
Kościół Wizytek w Lublinie w świetle ratowniczych badań archeologicznych w 2010 roku. Część I
typ: artykuł
Malik, Rafał
Radymno. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta lokacyjnego w świetle analizy materiałów kartograficznych
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz; Ostrycharczyk, Anna
Hybrydowa kopuła z drewna klejonego i stali - studium konstrukcji
typ: artykuł
Prarat, Maciej
O potrzebie badań ciesielskich konstrukcji młynów wietrznych na przykładzie prac konserwatorskich przy koźlaku z Bierzgłowa na ziemi chełmińskiej
typ: artykuł
Bednarz, Łukasz; Gryczewska, Dorota
Konserwacja i rewitalizacja dzwonnicy przy bazylice pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Mierzejewska, Olga; Hamrol, Katarzyna; Misztal, Witold
Utrwalanie koron murów obiektów historycznych przeznaczonych do ekspozycji w formie trwałej ruiny
typ: artykuł
Sękowski, Jerzy
Wybrane problemy geotechniczne zabytkowych obiektów sakralnych
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof
Wzmacnianie kopuł obrotowych na kierunku równoleżnikowym
typ: artykuł
Wilk, Dariusz; Bratasz, Łukasz; Frączek, Piotr; Obarzanowski, Michał; Klisińska-Kopacz, Anna; Czop, Janusz
Konstrukcja i zastosowanie ram mikroklimatycznych w Muzeum Narodowym w Krakowie
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Moczko, Marta; Moczko, Andrzej; Wala, Danuta
Beton Hali Stulecia (UNESCO List) we Wrocławiu
typ: artykuł
Rudkowski, Tadeusz M.
Pierwsza kadencja. Wspomnienie
typ: artykuł
Kowalczyk, Jerzy
Trzy konferencje naukowe Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
typ: artykuł
Sarnik-Konieczna, Maria
Trzydziestolecie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Ludzie i wydarzenia
typ: artykuł
Stępiński, Krzysztof
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w ostatnim dziesięcioleciu
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/