betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne

Chudyba, Łukasz
Wpływ typu sieci neuronowej na dokładność prognozowania przekazywania drgań pochodzenia górniczego z gruntu na budynek
Typ: artykuł
Dudzińska, Anna
Zachowanie się stwardniałego zaczynu gipsowego suchego i nasyconego wodą pod obciążeniem ściskającym i zginającym
Typ: artykuł
Dyba, Marcin
Wymiarowanie na ścinanie zginanych elementów strunobetonowych w ujęciu norm: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-B-03264:2002
Typ: artykuł
Francuz, Krzysztof
Analiza funkcjonowania transportu zbiorowego na ciągu komunikacyjnym pomiędzy gminą Skawina i gminą Kraków
Typ: artykuł
German, Magdalena; Zaborski, Adam
Numerical analysis of chloride corrosion of reinforced concrete
Typ: artykuł
Jaromska, Ewa
Obliczenie szerokości rys w zginanych elementach żelbetowych według EC2:2008 i DIN 1045-1:2008
Typ: artykuł
Juliszewski, Lech
Metody przywracania własności użytkowych i konstrukcyjnych betonowych nawierzchni drogowych
Typ: artykuł
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
Local homogenization in modeling of heterogeneous materials
Typ: artykuł
Matys, Piotr; Augustyn, Marcin
Wyznaczanie współczynników aerodynamicznych różnych typów łopat wirnika karuzelowego
Typ: artykuł
Mitkowski, Piotr
Obciążenia termiczne w zespolonych dźwigarach mostowych
Typ: artykuł
Polak, Michał
Zastosowanie masowych tłumików wahadłowych do redukcji drgań poziomych w mostach dla pieszych – koncepcja i badania numeryczne
Typ: artykuł
Romanowicz, Anna
Analiza jakości przewozów w komunikacji autobusowej w gminie Skawina
Typ: artykuł
Struska, Paulina
Konkurencyjność przewoźników w transporcie zbiorowym na terenie gminy Czernichów
Typ: artykuł
Szafrańska, Beata
Scalenia infrastrukturalne jako narzędzie naprawcze przestrzeni planistycznej przeciętej budowaną autostradą
Typ: artykuł
Ścisło, Łukasz
Sterowalne materiały inteligentne w budownictwie
Typ: artykuł
Wcisło, Balbina; Ryż, Karol
Selected aspects of composite steel and concrete bridge superstructure design in accordance with PN-EN 1994-2
Typ: artykuł
Wcisło, Michał
Train axes spacing influence on dynamical behaviour of a girder bridge
Typ: artykuł
Zastawna-Rumin, Anna
Wyznaczanie masy budynku na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego według PN-EN 12831
Typ: artykuł
Zdanowicz, Krzysztof
Geodezyjny monitoring deformacji powierzchni hiperboloidalnych chłodni kominowych
Typ: artykuł
Zdanowicz, Marta
Dla kogo pasy autobusowe? Jak poprawić efektywność pasów autobusowych?
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/