Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 23
12
następne

Bartkowicz, Barbara
Rola planowania przestrzennego w konkretyzacji zadań strategicznych przemian i aktywacji przestrzeni
typ: artykuł
Králová, Eva
Strategic intervention in the areas with special preserving regime
typ: artykuł
Gasidło, Krzysztof
Przestrzenne instrumenty aktywizacji gospodarczej w planowaniu regionalnym. Przykład województwa śląskiego
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Obszary strategicznej interwencji w południowej Polsce
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Strategiczne węzły w przestrzeni przepływów
typ: artykuł
Lenartowicz, J. Krzysztof
Potencjał państwowej kopalni węgla kamiennego Jawiszowice jako dziedzictwa techniki i ogniska strategicznej interwencji w gminie Brzeszcze. Prolegomena projektu rewitalizacji
typ: artykuł
Blazy, Rafał
Obszar strategiczny czy obszar problemowy? Gra interesów czy dobro wspólne?
typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Planowanie przestrzenne a tereny cenne przyrodniczo w obszarach wybranych miast małopolski
typ: artykuł
Marx-Kozakiewicz, Magdalena
Nowe obszary aktywności w miastach małopolski na wybranych przykładach terenów likwidowanych funkcji zamkniętych
typ: artykuł
Pawlak, Anna
Działania przestrzenne w programach rewitalizacji obszarów miejskich – wybrane przykłady małych miast małopolski
typ: artykuł
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Strategiczna interwencja w obszarach górskich na przykładzie współpracy polsko-słowackiej
typ: artykuł
Wójcikowski, Wojciech
Obszary strategicznej interwencji w regionie uzdrowisk popradzkich
typ: artykuł
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Małe miasto jako obszar strategicznej interwencji
typ: artykuł
Stępień, Anna
Kryteria wyznaczania obszarów strategicznej interwencji w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Przykład Małopolski
typ: artykuł
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Zielona struktura krakowskiego obszaru metropolitalnego jako element strategicznej interwencji
typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej
Obszary strategiczne interwencji w miejscach rewitalizowanych miast metropolii krakowskiej
typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Miejskie centra metropolii jako obszary strategicznej interwencji – przykład krakowski
typ: artykuł
Bajwoluk, Tomasz
Tereny rekreacji jako obszar interwencji w strefie podmiejskiej
typ: artykuł
Mełges, Hubert; Mełges, Małgorzata
Niekontrolowane procesy osadnicze i ich wpływ na planowanie przestrzenne w terenach ochrony krajobrazowej
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław; Arvay-Podhalańska, Ewa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiego Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie jako przykład obszaru strategicznej interwencji w województwie śląskim
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/