Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 7-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 38
12
następne

Zuziak, Zbigniew K.
Ekologiczne definiowanie urbanistyki
typ: artykuł
Bartkowicz, Barbara
Ewolucja poglądów od strefy ochrony do równoważenia rozwoju struktury miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem projektów dla Tarnowa
typ: artykuł
Gasidło, Krzysztof
Zielone dziedzictwo przemysłu
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Wpływ idei ochrony środowiska na kształt przestrzeni. Tendencje światowe i działania w regionie krakowskim
typ: artykuł
Wehle-Strzelecka, Stanisława; Korczyńska, Angelika
Ochrona środowiska w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej w aspekcie idei ekologii miasta
typ: artykuł
Czarnecki, Adam; Lewandowska-Czarnecka, Anna
Zastosowanie koncepcji ekosystemowych do zarządzania przestrzenią
typ: artykuł
Polski, Jan
Systemowe planowanie przestrzenne a ochrona środowiska
typ: artykuł
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Edukacja ekologiczna jako element kształcenia studentów Wydziału Architektury
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław; Arvay-Podhalańska, Ewa
Krakowski Obszar Metropolitalny – ekologia przestrzeni śródmiejskich
typ: artykuł
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Ekologiczne aspekty funkcjonowania parków technologicznych
typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Rewitalizacja proekologiczna na przykładzie otoczenia dworców i przystanków kolejowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
typ: artykuł
Bajwoluk, Tomasz
Wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego dla aktywizacji turystycznej terenów podmiejskich Myślenic–Zarabia
typ: artykuł
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Obszary wypoczynku sezonowego jako element ochrony środowiska w obszarach metropolitalnych
typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Stawy i tereny podmokłe w obszarze miasta. Dialog z przyrodą czy dominacja urbanizacji?
typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej
Parki rzeczne jako metoda planistyczna ochrony przyrody na przykładzie krakowskich planów parków cieków wodnych Drwinka i Sudół Bieżanowski
typ: artykuł
Sikora, Anna
Ustawowe formy ochrony przyrody a tereny eksploatacji rejonu krakowskiego
typ: artykuł
Zawada, Katarzyna
Wartości i możliwości wykorzystania terenów poprzemysłowych rejonu Olkusza
typ: artykuł
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Ochrona środowiska w małych miastach Obszaru Metropolitalnego Krakowa – programy działań
typ: artykuł
Raszka, Beata
Procedury ocen oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym na obszarach Natura 2000
typ: artykuł
Majchrowska, Anna
Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/