Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 15. Mechanika z. 5-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12

Kobasa, Ihor; Mikuła, Janusz; Woloschuk, Anatolij; Tsymbaliuk, Walentina
Influence of thermal treatment on the physical, mechanical and sorption characteristics of the basalt tufa
typ: artykuł
Korzekwa, Joanna; Skoneczny, Władysław; Wojnar, Leszek
Wpływ parametrów elektroosadzania na zmiany nanostruktury warstw Al2O3/WS2 o przeznaczeniu tribologicznym
typ: artykuł
Ludowski, Paweł
Numeryczno-eksperymentalna metoda wyznaczania lokalnego obciążenia cieplnego ścian komór paleniskowych kotła
typ: artykuł
Mzad, Hocine; El-Guerri, Mohamed
Analyse de la combustion du décane: estimation enthalpique de la température de fin de combustion isobare
typ: artykuł
Niesłony, Adam; Kurek, Andrzej
Badanie kompatybilności pomiędzy modelami Mansona-Coffina-Basquina i Ramberga-Osgooda na podstawie wybranych materiałów konstrukcyjnych
typ: artykuł
Sikora, Jan
Stanowisko do badań właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród o małych wymiarach
typ: artykuł
Sikora, Jan; Turkiewicz, Jadwiga
Materiały ziarniste w przegrodach warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych
typ: artykuł
Siwiec, Jakub
Obróbka materiałów w stanie utwardzonym
typ: artykuł
Ślusarczyk, Łukasz
Budowa konwertera kodu G współpracującego z programami CAD/CAM
typ: artykuł
Turkiewicz, Jadwiga; Sikora, Jan
Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów kompozytowych
typ: artykuł
Ustrzycka, Aneta
Optimal design of parabolic disk with respect to ductile creep rupture time
typ: artykuł
Zębala, Wojciech
Modelowanie procesu toczenia materiałów trudnoskrawalnych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/