betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 59
123
następne


Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M
Typ: numer czasopisma
Bazanov, Aleksandr; Padohin, Valerij; Akulova, Marina
Kombinirowannaâ mehanomagnitnaâ modifikaciâ židkofaznyh funkcyonal’nyh dobavok v betony
Typ: artykuł
Bazanov, Aleksandr; Padohin, Valerij; Fedosov, Sergej; Akulova, Marina; Slizneva, Tat’âna; Ahmadulina, Juliâ
Mehanoaktivaciâ rastvora silikata natriâ v tehnologii stroitel’nyh materialov
Typ: artykuł
Belâkov, Anton; Žukov, Vladimir; Otwinowski, Henryk
Opisanie i soveršenstvovanie sovmeŝennyh processov v sypučih sredah na osnove uravneniâ Bol’cmana
Typ: artykuł
Bliničev, Valer'ân; Środulska-Krawczyk, Małgorzata; Szarnin, Valentin
Zależność masy zatrzymanej od masy dostarczonego pyłu do zawiesiny odpylającej
Typ: artykuł
Bobkov, Sergej
Cellular automata systems application for simulation of some processes in solids
Typ: artykuł
Bobkov, Sergej; Bobkova, Elena; Mizonov, Vadim
Application of discrete stochastic models to describe chemical kinetics
Typ: artykuł
Borkowska-Czarnecka, Katarzyna; Czerwiński, Andrzej; Dziechciowski, Zygmunt
Analiza wpływu zainstalowania nowej maszyny drukującej na klimat akustyczny w hali produkcyjnej drukarni
Typ: artykuł
Czerwiński, Andrzej; Dziechciowskl, Zygmunt
Weryfikacja parametrów akustycznych obudów maszyn drukujących o dużej wydajności
Typ: artykuł
Driganovič, Irina; Mizonov, Vadim; Elin, Nikolaj
Application of the theory of Markov chains to model the process of ion exchange
Typ: artykuł
Duda, Piotr; Duda, Roman
Modelowanie rozkładu temperatury na stanowisku do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
Typ: artykuł
Duda, Piotr; Mazurkiewicz, Grzegorz
Wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła w przewodach o przekroju kołowym
Typ: artykuł
Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy; Szatko, Wiesław
Modellbildung des flockulationsprozesses im rohrreaktor
Typ: artykuł
Felkowski, Łukasz; Talaga, Jan
Porównanie wybranych metod obliczeniowych dla projektowania połączeń kołnierzowych
Typ: artykuł
Głuszek, Aneta; Neupauer, Krzysztof
Ślad węglowy płaskiego kolektora słonecznego
Typ: artykuł
Górski, Bogusław
Heat transfer coefficent in two phase cooling system of the silicon detectors in the ATLAS inner detector project
Typ: artykuł
Jasiński, Radomir
Wplyw rozpuszczalnika na mechanizm [4+2] cykloaddycji cyklopentadienu do (z)-p,ß-dinitrocynamonianu metylu
Typ: artykuł
Kalekin, Vâčeslav
Napravleniâ soverŝenstvovaniâ konstrukcij porŝnevyh pnevmodvig atelej
Typ: artykuł
Kamieński, Jerzy
Rozpraszanie gazu w cieczy z użyciem dwóch indywidualnie napędzanych mieszadeł
Typ: artykuł
Kamieński, Jerzy; Duda, Andrzej
On the liquid flow rates in dual mixing vessel in context of compartment model approach
Typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/