Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 2. Mechanika z. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 27
12
następne

Cieplok, Grzegorz
Wpływ momentu hamującego na wartość amplitudy drgań rezonansowych podczas wybiegu maszyny wibracyjnej napędzanej wibratorem bezwładnościowym
typ: artykuł
Engel, Zbigniew Witold
Przyroda a mechanika
typ: artykuł
Furmanik, Kazimierz; Prącik, Michał
Identyfikacja doświadczalna parametrów standardowego modelu reologicznego taśmy przenośnikowej
typ: artykuł
Goik, Tomasz; Książek, Marek; Tarnowski, Janusz
Analiza przyspieszeń i jerków pasażera w czasie jazdy rollercoasterem
typ: artykuł
Góra, Marta; Trela, Ryszard
Badanie charakterystyk sztywności manipulatora szeregowego z wykorzystaniem czujników linkowych
typ: artykuł
Grzybek, Dariusz
Wykorzystanie mechanizmu przetwarzania energii w materiałach piezoelektrycznych do sterowania drganiami
typ: artykuł
Kowalski, Piotr; Zając, Jacek
Zagrożenie drganiami mechanicznymi działającymi w sposób ogólny na kierowców i operatorów środków transportu wewnątrzzakładowego
typ: artykuł
Kozień, Marek Stanisław; Smolarski, Dariusz
Dobór wartości parametrów tłumika dynamicznego drgań z zastosowaniem arytmetyki przedziałowej
typ: artykuł
Kozień, Marek Stanisław; Ścisło, Łukasz
Analiza stanu przejściowego drgań belki z elementami piezoelektrycznymi metodą elementów skończonych
typ: artykuł
Książek, Marek Antoni
Impedances and apparent masses of active human body models–seat systems
typ: artykuł
Książek, Marek Antoni; Tarnowski, Janusz
Wpływ amplitudy wibracji narzędzia ręcznego oraz układu wibroizolacji na proces sterowania – badania doświadczalne
typ: artykuł
Łacny, Łukasz; Nowak, Marcin
Program komputerowy do obliczania impedancji mechanicznej układów liniowych
typ: artykuł
Łatas, Waldemar; Stojek, Jerzy
Model dynamiczny hydraulicznej pompy wielotłoczkowej z tarczą wychylną
typ: artykuł
Łuczko, Jan
Porównanie dynamicznych odpowiedzi semiaktywnych tłumików opisanych modelami Bouc-Wena i Spencera
typ: artykuł
Maniowski, Michał
Optymalizacja charakterystyk tłumienia amortyzatora samochodowego w warunkach przejazdu po pojedynczej nierówności drogi
typ: artykuł
Maślanka, Marcin; Snamina, Jacek
Kompensacja sztywności dynamicznej w układach redukcji drgań z tłumikami MR
typ: artykuł
Noga, Stanisław; Bogacz, Roman
Analiza deformacji wybranych postaci drgań własnych koła zębatego
typ: artykuł
Nowak, Marcin
Procedura przygotowania modelu kości promieniowej, łokciowej i ramiennej człowieka
typ: artykuł
Nowak, Marcin; Ziemiański, Daniel
Analiza pewnych cech dynamicznych modeli kości ramienia człowieka
typ: artykuł
Prącik, Michał
Zastosowanie modułu GMA3A w układach bezprzewodowego pomiaru przyspieszeń drgań
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/