Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 24. Chemistry iss. 2-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 19


Technical Transactions iss. 24. Chemistry iss. 2-Ch
typ: numer czasopisma
Chowaniec, Katarzyna; Fryźlewicz-Kozak, Beata
The influence of mixing process on wastewater treatment
typ: artykuł
Cudak, Magdalena; Cieślik, Joanna
Experimental analysis of the chosen parameters effects on a gas hold up for mechanically agitated two- or three-phase systems
typ: artykuł
Domański, Marek; Karcz, Joanna
Numerical study of hydrodynamics in an agitated vessel equipped with ecentrically located high-speed impeller
typ: artykuł
Jasińska, Magdalena; Bałdyga, Jerzy; Cooke, Mike; Kowalski, Adam J.
Power characteristics of in-line rotor stator mixers
typ: artykuł
Kacperski, Łukasz; Karcz, Joanna
CFD method for evaluation of critical impeller speed required for floating particles suspension
typ: artykuł
Konopacki, Maciej; Frąckowiak, Artur; Tabero, Piotr; Fijałkowski, Karol; Rakoczy, Rafał
Studies of a mixing process by using the various types of magnetic particles as active micro-stirrers
typ: artykuł
Kozak, Aleksander
Influence of preparation method of polymer coatings on their mechanical properties
typ: artykuł
Krzysztoforski, Jan; Henczka, Marek
Modelling of microporous membrane cleaning using supercritical fluids
typ: artykuł
Kysela, Bohuš; Fořt, Ivan; Konfršt, Jiří
CFD simulation of turbulent velocity field in the discharge streem from a standard Rushton turbine impeller
typ: artykuł
Major-Godlewska, Marta
An effect of different factors on heat transfer process in an agitated vessel
typ: artykuł
Makowski, Łukasz; Wojtas, Krzysztof; Orciuch, Wojciech; Bałdyga, Jerzy
Large eddy simulation of precipitation process carried out in jet reactors
typ: artykuł
Musiał, Monika; Bitenc, Marcelina; Karcz, Joanna
Mixing characteristics for gas-liquid system in an external-loop air-lift column
typ: artykuł
Story, Anna; Jaworski, Zdzisław
Effect of the numerical grid density on the modelling of fluid flow in a stirred tank with a PMT impeller
typ: artykuł
Story, Anna; Jaworski, Zdzisław; Simmons, Mark; Nowak, Emilia
PIV measurements of the velocity field of a newtonian fluid in a stirred tank equipped with the PMT type impeller
typ: artykuł
Story, Grzegorz; Kordas, Marian; Rakoczy, Rafał
Analysis of a mixing process induced by a rotating magnetic field by means of the dimensional analysis
typ: artykuł
Wojtas, Krzysztof; Makowski, Łukasz; Orciuch, Wojciech
Modelling and experimantal validation of fluid velocity and tracer concentration in jet reactors
typ: artykuł
Woziwodzki, Szymon; Broniarz-Press, Lubomira
Power characteristics of unsteadily rotating Rushton turbine in aerated vessel
typ: artykuł
Montante, Giuseppina; Coroneo, Mirella; Magelli, Franco; Paglianti, Alessandro
Prediction of turbulent fluid mixing in corrugated static mixers
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/