Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Architektura z. 2-A1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 43
123
następne

Barnaś, Janusz
Elewacje dynamiczne – kształtowanie nowoczesnych elewacji – dobór technologii i materiałów
typ: artykuł
Byrdy, Aleksander
Dachy strome – nowe możliwości wykonywania okładzin kamiennych
typ: artykuł
Cremers, Jan
Soft skins – innovative foil and textile architecture
typ: artykuł
Dębowski, Jacek; Radoń, Marcin
Błędy projektowo-wykonawcze przyczyną uszkodzeń balkonów w budynkach systemowych
typ: artykuł
Dziedzic, Bogdan
Skuteczna termoizolacja ścian piwnic i cokołów
typ: artykuł
Gaczoł, Tomasz
Komin jako detal architektoniczny – wybrane przykłady
typ: artykuł
Gawryluk, Dorota
Wykorzystanie współczesnych technologii budowlanych w modernizacji i rekonstrukcji wybranych obiektów i przestrzeni historycznych w Białymstoku
typ: artykuł
Głuchowski, Marcin
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologii betonu w kształtowaniu architektury
typ: artykuł
Górski, Jerzy
Efekty architektoniczne wynikające z wymagań legislacyjnych i nowych możliwości technologiczno-materiałowych
typ: artykuł
Hodor, Katarzyna
Rozwiązania nawierzchni przy zabytkowych zespołach sakralnych
typ: artykuł
Kamisiński, Tadeusz; Kinash, Roman; Pilch, Adam; Rubacha, Jarosław
Akustyka auli Politechniki Lwowskiej
typ: artykuł
Knez, Anna Katarzyna
Dom towarowy dzisiaj. Rola nowych technologii w kształtowaniu formy architektonicznej
typ: artykuł
Konarzewska, Bogusława
Wpływ innowacyjnych technologii w budownictwie na kształtowanie relacji budynek–człowiek
typ: artykuł
Kosała, Krzysztof; Kamisiński, Tadeusz
Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych
typ: artykuł
Kram, Dorota
Drewno naturalnym surowcem współczesnego budownictwa
typ: artykuł
Magdziak-Grabowska, Monika
Współczesne technologie a komfort życia osób starszych
typ: artykuł
Marcinkowski, Robert
Mankamenty domów z bali. Przeciwdziałanie i uwagi w kontekście projektowania architektonicznego
typ: artykuł
Mika, Paweł
Klasyfikacja prefabrykowanych betonowych rozwiązań fasadowych oraz przyczyny ich marginalnego znaczenia na polskim rynku budowlanym
typ: artykuł
Nyka, Lucyna; Konarzewska, Bogusława
Procesy integracji nowoczesnych systemów obrazowania ze strukturalnymi rozwiązaniami fasad budynków
typ: artykuł
Owerczuk, Aleksander
Stare i nowe materiały budowlane w zabytkach architektury
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/