Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 4. Architecture iss. 4-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Freehand drawing for students of architecture – educational issues = Nauczanie rysunku odręcznego dla architektów
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 40
12
następne


Technical Transactions iss. 4. Architecture iss. 4-A
typ: numer czasopisma
Domarzewski, Andrzej
Drawing and painting? Definitely! The role of painting and drawing workshops after the first year of studies at the faculty of architecture
typ: artykuł
Firek, Marek
Mediation in architectural drawing and its teaching
typ: artykuł
Makowska, Beata
The significance of sketches in the education of architects and in the development of their professional skills
typ: artykuł
Nassery, Farid; Sikorski, Paweł
New posibilities of using processing and modern methods of the “Generative Art” graphics in architecture
typ: artykuł
Pętkowska, Joanna
Role of freehand drawing in an architectural and urban design process illustrated by the example of Charrette workshops
typ: artykuł
Słuchocka, Katarzyna
Drawing – the autograph of spatial sensivity
typ: artykuł
Wojtkiewicz, Sławomir
Generative Art ‒ about methodologies for creating a space in art and architecture
typ: artykuł
Barański, Marcin
Seen from Siena
typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Drawing serach for architectural space. Unrealized houses of Mies van der Rohe
typ: artykuł
Gil-Mastalerczyk, Joanna
The significance of drawing and painting in architectural design (as exemplified by Le Corbusier’s sacred architecture)
typ: artykuł
Kulig, Anna
Historical objects in architectural sketches. Will they reman a theme in artwork?
typ: artykuł
Lewicka, Anna
Architectural work output ‒ space presentation forms
typ: artykuł
Mielnik, Anna
Between imagination and reality
typ: artykuł
Ochman, Patrycja
Deconstruction as a method of shaping space. Drawing – the architect’s medium
typ: artykuł
Pieczara, Marta
Drawing as a lesson from the built heritage
typ: artykuł
Żaba, Antonina
The myth about connoiseurship in relation to perspective, in other words, illusionistic-architectural painting in Poland
typ: artykuł
Żuk, Paweł
Renzo Piano Museums. Sketch as synthesis of thought
typ: artykuł
Komar, Beata; Kucharczyk-Brus, Beata
The reduction of educational hours of the fine arts at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology as a result of changes in regulations on higher education
typ: artykuł
Łodziński, Piotr
Art courses at the Faculty of Architecture at Białystok University of Technology
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/