Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 41

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2015
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 41
typ: numer czasopisma
Barnat-Hunek, Danuta; Smarzewski, Piotr; Szafraniec, Małgorzata
Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły
typ: artykuł
Wasik, Bogusz
Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
typ: artykuł
Czarniecki, Maciej; Czerek, Daniel
Remont Hali Stulecia 2009–2011
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach)
typ: artykuł
Ałykow, Krzysztof; Napiórkowska-Ałykow, Magdalena
O wadliwym kształtowaniu materii zabytków architektury
typ: artykuł
Bocheński, Stanisław; Piskozub, Jerzy
Budowa budynków Wydziału Elektrycznego D1 i Wydziału Lotniczego D2 Politechniki Wrocławskiej – historia pewnej iluzji
typ: artykuł
Malik, Rafał
Nowe Brzesko. Charakterystyka rozplanowania układu przestrzennego miasta z połowy XVI wieku w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
typ: artykuł
Głuszewski, Wojciech
Unikatowe cechy radiacyjnej konserwacji dużych zbiorów obiektów o znaczeniu historycznym
typ: artykuł
Wójcik, Aleksandra; Laudy, Agnieszka; Andres, Bogusław; Oleksiewicz, Anna
Fungia obiektów muzealnych na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz
Kierunki rozwoju urbanistyki nowożytnej w Polsce południowo-wschodniej. Geneza, modele urbanistyczne, przykłady
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/