betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 9. Architecture iss. 6-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 21
12
następne


Technical Transactions iss. 9. Architecture iss. 6-A
Typ: numer czasopisma
Węcławowicz Gyurkovich, Ewa; Kadłuczka, Andrzej
Preface
Typ: artykuł
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Greater Poland residential architecture and monument protection issues
Typ: artykuł
Bojęś-Białasik, Anna
The role of architectural research in the preservation of cultural heritage based on the conservation of the atrium – gothic hall of the Dominican priory in Cracow
Typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
Dilemmas of authenticity – between permanent ruin and rebuilding
Typ: artykuł
Czubiński, Jacek
Issues of identity and identification in the protection of the multicultural architectural heritage in selected spas in the Hutsul region
Typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
Cultural projects as a part of the heritage protection strategies – selected case studies
Typ: artykuł
Kołodziejczyk, Katarzyna
Site-specific art and its avant-garde solutions in a historic city’s cultural space
Typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz ; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Selected issues of monument protection and urban design in contemporary conservation practice
Typ: artykuł
Motak, Maciej
Modern solutions for presentation of lost urban heritage in the public city space exemplified by Kraków between 1985 and 2015
Typ: artykuł
Pawlicki, Bonawentura Maciej
Differences in the theory and practice of the preservation of monuments and the protection of cultural heritage sites
Typ: artykuł
Petrus, Krzysztof
Analysis of the 15th- and 16th-century building development of the western suburbs of Cracow as an example of research into the lost architecture of the town
Typ: artykuł
Sadowska, Ewa Janina
Conservation of the neo-Renaissance house at Studencka Street 14 in Kraków with the use of hydraulic lime
Typ: artykuł
Sroczyńska, Jolanta
Modern presentation of cultural heritage – a review of selected documents
Typ: artykuł
Stala, Klaudia
The role and significance of archaeological heritage in the contemporary urban space
Typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
A few reflections about monument conservation sketched with an architecture historian’s pen in other words between Bremerhaven, Paris and Glasgow
Typ: artykuł
Urbańska, Marta A.
Site-specific recent architecture in Poland: conservation of identity?
Typ: artykuł
Waszczyszyn, Elżbieta
Examples of strategies of preservation activities in historic complexes of hospital architecture
Typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Place of new art and architecture in the historic cultural space – “the right of good continuation”
Typ: artykuł
Wikłacz, Zbigniew
Superstructures of modernist tenement houses - chances and threats
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/