Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 5. Architecture iss. 5-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 29
12
następne


Technical Transactions iss. 5. Architecture iss. 5-A
typ: numer czasopisma
Bogajewska-Danek, Joanna
Historic park at Smuszewo palace – problems and opportunities for revaluation
typ: artykuł
Boguszewska, Kamila L.; Boguszewska, Magdalena
Contemporary threats to selected palace-park complex of the Zamoyski Entail
typ: artykuł
Czerniakowski, Zbigniew W.; Olbrycht, Tomasz
Invasive species and their role in historic park sites
typ: artykuł
Dudek-Klimiuk, Joanna
Former and contemporary threats to historic gardens
typ: artykuł
Elwart, Katarzyna
Structrural composition of post industrial, interwar housing estates in Chrzanów, created in reference to the idea of garden-city
typ: artykuł
Czałczyńska-Podolska, Magdalena
From museum to centre of social life – the modern concept of botanical gardens
typ: artykuł
Kluza, Iwona; Wąsik, Mateusz
The monastic garden in st. Wojciech benedictine nuns abbey in Staniątki – modern threats
typ: artykuł
Kubus, Marcin; Nowak, Grzegorz; Nowakowska, Małgorzata
Changes in the park Stefan Żeromski in Szczecin over the past 50 years
typ: artykuł
Łebzuch, Bożena
The important decision – revalorisation of the palace and park complex in Będzin-Gzichów
typ: artykuł
Majdecka-Strzeżek, Anna
Contemporary threats to historical parks and gardens in urbanized areas
typ: artykuł
Milecka, Małgorzata; Widelska, Ewelina
New opportunities of financing revitalisation of historical garden compositions in the light of their conservation
typ: artykuł
Myśliwiec, Justyna; Chyżewska, Renata; Żuraw, Beata
Stefan Celichowski – planner of the early 20th century. Analysis of the park in Osmolice
typ: artykuł
Pierścionek, Barbara
The influence of changes in the city infrastructure on the type of parks illustrated by the Szczytnicki Park in Wrocław
typ: artykuł
Rosada, Agnieszka; Walerzak, Miłosz; Urbański, Piotr
Symptoms of destruction to the original spatial composition of historic parks within three residential park complexes located at Siedlec, Pamiątkowo and Śliwno in Greater Poland
typ: artykuł
Rosłon-Szeryńska, Edyta; Nitecka-Frączyk, Dorota; Gawłowska, Agnieszka
Managment of hazardous trees in heritage areas
typ: artykuł
Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Threats of palaces and manors – garden ensambles on the area of West Pomerania conected with structural transformations of rural areas in 20th and 21st century
typ: artykuł
Sarnat, Łukasz
Furniture in the historic garden
typ: artykuł
Sawicka, Małgorzata
Threats to gardens and parks in the late 19th and early 20th century in Bielsko-Biała
typ: artykuł
Siewniak, Marek; Tarnawska, Anna
Identified threats to historical greenery and methods to counteract their effects on the park in Żelazowa Wola
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/