Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 44
123
następne

Frampton, Kenneth
Rappel à L’ordre: głos w sprawie tektoniki
typ: artykuł
Bardzińska-Bonenberg, Teresa
Kontynuacja i nowatorstwo w architekturze europejskiej – historia zmian
typ: artykuł
Barełkowski, Robert
Kot Schroedingera i antylogie współczesnej architektury
typ: artykuł
Battaino, Claudia
Na obrzeżach trwałości. Subtelne praktyki relacyjne
typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
Trwanie, przemijanie a funkcja
typ: artykuł
Bonenberg, Wojciech
O brzydocie i sposobach jej utrwalania
typ: artykuł
Cotti, Lorenzo
Zapomniana architektura
typ: artykuł
Dąbrowska-Milewska, Grażyna
Nowe życie dawnej architektury przemysłowej – przykłady z „Manchesteru Północy”
typ: artykuł
Dürschke, Gerhard J.
Protasis – Epitasis – Katastasis
typ: artykuł
Eckert, Wojciech
Drewniane kościoły województwa lubuskiego. Trwanie architektury gwarancją nieprzemijania ducha
typ: artykuł
Fein, Raimund
Architektura przemijająca to nie architektura
typ: artykuł
Fołtarz, Adam
Trwanie czy przemijanie w wielowartościowości architektury – obiektu sztuki użytecznej
typ: artykuł
Gajewski, Piotr
Udręka i dziedzictwo
typ: artykuł
Gronostajska, Barbara Ewa
Wielka płyta – architektura wciąż żywa
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Architektura w procesie przemijania
typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Przeszłość stale istnieje
typ: artykuł
Hansen, Dirk
Dom z przynajmniej dwiema kolumnami. Trwałość i nietrwałość w architekturze
typ: artykuł
Hecker, Zvi
Trwałość i tymczasowość architektury na przykładzie zespołu Królewskiej Policji Holenderskiej Kmar
typ: artykuł
Juzwa, Nina; Postawa, Aleksandra
Trwanie i przemijanie wzorców w architekturze prywatnych domów rezydencjalnych – dyskurs pomiędzy architekturą formalnie lansowaną a życzeniami prywatnego użytkownika
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Trwanie i przemijanie architektury – stymulacje twórczości
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/