betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10028)
    Artykuły i Czasopisma (7240)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1869)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38477)
Inne bazy bibliograficzne (14053)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1927)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 10. Architecture iss. 7-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Past for the future = Przeszłość dla przyszłości
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Technical Transactions iss. 10. Architecture iss. 7-A
typ: numer czasopisma
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Kadłuczka, Andrzej
Preface
typ: artykuł
del Bianco, Paolo
Heritage for intercultural dialogue – a new commercial offer for the tourist market with life beyond tourism
typ: artykuł
Conti, Alfredo
Cultural heritage and tourism: possibilities of a sustainable relationship
typ: artykuł
Kirilova Kirova, Tatiana; Mezzino, Davide
Toward a holistic heritage conservation
typ: artykuł
Lukomska, Zoriana; Polishchuk, Larysa; Lukomska, Halyna
Disclosure of the value of urban heritage in the Western Ukraine as a way to its preservation
typ: artykuł
Mandelli, Emma
Conservation through documentation – what documents?
typ: artykuł
Alonso-Muñoyerro, Susana Mora
Restoration of monuments in Spain theory and practice
typ: artykuł
De Naeyer, André
Sustainability and modesty: a permanent challenge for conservation architects
typ: artykuł
Wehdorn, Manfred
Restoration of the Liechtenstein Palace
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Urbanity of a city – the dream of the past
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
From Museion to Ecomuseum. Towards holistic understanding of cultural heritage
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/