Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Contemporary problems in architecture and urbanizm, vol. VII = Współczesne problemy w architekturze i urbanistyce, T. VII
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 3-A
typ: numer czasopisma
Gyurkovich, Jacek
Introduction
typ: artykuł
Bojęś-Białasik, Anna
Reflections on Italian architecture of the Renaissance, or a subjective travel journal of an architect
typ: artykuł
Broniewicz, Piotr
Sport and culture architecture for small communities on the example of the Icelandic experience
typ: artykuł
Chmielewski, Wojciech Jan
Tuscany as neighbourhoods of spatial structures
typ: artykuł
Filipowski, Szymon
Natural and artificial shapes, and their interpretation
typ: artykuł
Huebner, Jarosław
Research into relationship between art of wise continuation and other methods of an architect’s work on the example of the Rockefeller Center design and its implementation
typ: artykuł
Kuc, Sabina
Architectural and urban comprehensivenes in thermal spas in Styria and Burgenland in Austria
typ: artykuł
Lasiewicz-Sych, Angelika
Strategy of placemaking – an essay on Seattle architecture
typ: artykuł
Nassery, Farid
Antonio Gaudi’s works of architecture in the aspect of chosen geometrical surfaces
typ: artykuł
Paprzyca, Krystyna
Attractiveness of the Manhattan district
typ: artykuł
Taczalska, Anna
Energy-saving and ecological solutions applied in modern German office buildings
typ: artykuł
Waszczyszyn, Elżbieta
The changes in 19th century European hospital architecture. Selected examples
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/