Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 8. Electrical Engineering iss. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6301
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 42
123
następne


Technical Transactions iss. 8. Electrical Engineering iss. 1-E
typ: numer czasopisma
Sieńko, Tomasz ; Szczepanik, Jerzy; Sobczyk, Tadeusz J.
Study of the application of a multiphase matrix converter for the interconnection of the high speed generation to the grid
typ: artykuł
Borkowski, Dariusz
Control strategy for maximizing conversion efficiency of a small hydropower plant
typ: artykuł
Ferková, Želmíra ; Kaňuch, Ján
Synchronous motor prototype with an external rotor using permanent magnets
typ: artykuł
Lerch, Tomasz; Matras, Tomasz
Modeling the phenomenon of free and forced magnetization in three-phase transformers
typ: artykuł
Fernández Gómez, Alejandro; Sułowicz, Maciej ; Sobczyk, Tadeusz J .
The influence of mechanical faults on induction machines with electrical faults
typ: artykuł
Herbst, Andrzej
Two constructions of IE4 efficiency class synchronous motors with distributed and concentrated winding
typ: artykuł
Setlak, Lucjan
Overview of aircraft technology solutions compatible with the concept of MEA
typ: artykuł
Kołodziej, Janusz; Kowol, Marcin ; Garbiec, Tomasz
An analysis of the influence of selected design and material parameters on high-speed eddy-current brake performance
typ: artykuł
Kowol, Marcin ; Kołodziej, Janusz ; Łukaniszyn, Marian
An analysis of magnetic gear performance
typ: artykuł
Mynarek, Piotr ; Kowol, Marcin
Thermal analysis of a PMSM using fea and lumped parameter modeling
typ: artykuł
Bogusz, Piotr
Influence of control parameters on properties of the high speed two-phase switched reluctance drive
typ: artykuł
Burlikowski, Wojciech; Kowalik, Zygmunt
Error analysis in mathematical model of electromechanical actuator using Hamiltonian equations
typ: artykuł
Mlot, Adrian ; Korkosz, Mariusz ; Łukaniszyn, Marian
A single-phase slotless axial-flux low-power generator with ferrite magnets
typ: artykuł
Bogusz, Piotr ; Korkosz, Mariusz ; Prokop, Jan
Analysis of the influence of winding configuration on the properties of a switched reluctance motor
typ: artykuł
Bogusz, Piotr ; Korkosz, Mariusz ; Wygonik, Piotr
Studies of the permanent magnet DC machine
typ: artykuł
Ferková, Želmíra
Influence of the arrangement and sizes of magnets on the cogging torque of PMSM
typ: artykuł
Berhausen, Sebastian ; Boboń, Andrzej ; Miksiewicz, Roman
Measurement verification of a field-circuit model of the 55.5 MVA hydrogenerator
typ: artykuł
Kamiński, Grzegorz ; Góralski, Paweł
The influence of geometric dimensions on torque value in a complex motion common magnetic circuit electrimagnetic converter
typ: artykuł
Krok, Roman ; Pasko, Marian
The modernization of turbogenerators as a method of decreasing electrical energy production costs
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/