betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9238)
    Artykuły i Czasopisma (6785)
    Publikacje książkowe (474)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1765)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36218)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8986)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1805)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Architektura

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 8

Hodor, Katarzyna [Red.]; Łakomy, Katarzyna [Red.]
Współczesna ranga zieleni zabytkowej : praca zbiorowa
Typ: książka
Hodor, Katarzyna [Red.]; Łakomy, Katarzyna [Red.]
Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce : praca zbiorowa
Typ: książka
Kantarek, Anna Agata
O orientacji w przestrzeni miasta
Typ: rozprawa habilitacyjna
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
O wyrazie architektonicznym budynków inwentarskich : od kraalu do farmy pionowej
Typ: rozprawa habilitacyjna
Chmielewski, Wojciech Jan
Architektura europejskiej przestrzeni kongresowej : centrum kongresowe czy też wielofunkcyjny ośrodek kultury?
Typ: rozprawa habilitacyjna
Schneider-Skalska, Grażyna
Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego : wybrane zagadnienia
Typ: rozprawa habilitacyjna
Kowicki, Marek
Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta : rozważania nad kształtem architektonicznym i planistycznym wsi, ośrodka społeczno-usługowego oraz domu wiejskiego w epoce postindustrialnej
Typ: rozprawa habilitacyjna


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/