Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10615)
    Artykuły i Czasopisma (7621)
    Publikacje książkowe (824)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1909)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40885)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 44

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2015
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 44
typ: numer czasopisma
Araoz, Gustavo F.
Tendencje dziedzictwa dziś i jutro – z perspektywy ewolucji filozofii i teorii konserwacji
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Urbanistyka i dziedzictwo kultury. Strategie, aktorzy i struktury w labiryntach miejskości
typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Europejskie miasto potrzebuje pomocy
typ: artykuł
Szmygin, Bogusław
Teoria i kryteria wartościowania dziedzictwa jako podstawa jego ochrony
typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowa sztuka i architektura w kontekście dziedzictwa kulturowego
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Conservatio est continua creatio – czyli doktryna ochrony dziedzictwa jako komponentu przestrzeni egzystencjonalnej
typ: artykuł
Dobosz, Piotr
Paradygmat przyszłych zmian w systemie prawnej ochrony zabytków i opiece nad nimi w Polsce
typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Pomiędzy zasadą primum non nocere a ideą integracji dziedzictwa „przeszłość w przyszłości” Piero Gazzoli. Polityka kształtowania zasad niezbędnej interwencji konserwatorskiej
typ: artykuł
Kwiatkowska-Kopka, Beata
Pomnik historii – i inne formy nobilitacji zabytku jako priorytety na rzecz powszechnego dostępu do dziedzictwa i jego promocji
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/