betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16

Barański, Sławomir
Niedopasowany falowo pętlowy obwód transmisyjny
Typ: artykuł
Burak-Romanowski, Radosław; Woźniak, Kazimierz
Energetyczne aspekty modernizacji linii kolejowych
Typ: artykuł
Czuchra, Wojciech; Jakubas, Wiesław; Zając, Waldemar
Zakłócenia w obwodach torowych od pól magnetycznych pojazdów trakcyjnych
Typ: artykuł
Drapik, Sławomir; Kobielski, Andrzej; Prusak, Janusz
Analiza zmienności obciążeń trakcyjnych w ujęciu szeregów czasowych
Typ: artykuł
Drozdowski, Piotr; Jeleń, Marcin
Metoda eliminacji harmonicznych prądu przekształtnika sieciowego napędu trakcyjnego
Typ: artykuł
Drozdowski, Piotr; Jeleń, Marcin
Sterowanie napędu trakcyjnego z filtrem wyjściowym falownika napięcia
Typ: artykuł
Dudek, Roman; Stobiecki, Andrzej
Hamowanie dynamiczne silników trakcyjnych sterowanych impulsowo
Typ: artykuł
Dudzik, Marek
Wady konstrukcyjne transformatorów i towarzyszące im zjawiska fizyczne na przykładzie jednofazowego, wielouzwojeniowego transformatora trakcyjnego
Typ: artykuł
Jagiełło, Adam S.
Właściwości bezszczotkowej maszyny prądu stałego wzbudzanej magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu pojazdów
Typ: artykuł
Jarzębowicz, Leszek; Judek, Sławomir; Karwowski, Krzysztof; Lipiński, Lech; Miszewski, Mirosław
Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego
Typ: artykuł
Jarzębowicz, Leszek; Karwowski, Krzysztof
Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem IPMSM małej mocy
Typ: artykuł
Kaniewski, Marek
Symulacja uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej pod wpływem przejazdu wielu pantografów
Typ: artykuł
Lewandowski, Mirosław
Wpływ metody sterowania przekształtnikiem 4QS na widmo prądu
Typ: artykuł
Płatek, Tadeusz; Mysiński, Wojciech; Zając, Waldemar
Przekształtnik podwyższający napięcie 600 V na 3000 V dla dwusystemowego pojazdu trakcyjnego
Typ: artykuł
Sikora, Andrzej; Kulesz, Barbara
Wpływ kształtu napięcia zasilania na pracę transformatorów prostownikowych 24-pulsowych
Typ: artykuł
Szymański, Zygmunt
Nowoczesne metody sterowania i badań diagnostycznych pojazdu trakcyjnego z napędem hybrydowym
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/