betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 1. Architecture iss. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Problems in rural area development in terms of planning and landscaping as well as architecture = Problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 1. Architecture iss. 1-A
Typ: numer czasopisma
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Introduction
Typ: artykuł
Cygankiewicz, Ingeborga
A village in the park scenery
Typ: artykuł
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
The architectural expression of buildings realising the ideas of urban agriculture
Typ: artykuł
Łaś, Jan
People in the development of wooden architecture of Skalne Podhale
Typ: artykuł
Mełges, Hubert
Housing in the Polish countryside (ruralist’s reflections)
Typ: artykuł
Petelenz, Marcin
New forms of settlement – a need or a fancy?
Typ: artykuł
Tarajko-Kowalska, Justyna
Factors affecting the visual perception of colour in rural architecture and landscape
Typ: artykuł
Zastawnik, Andrzej
Spatial planning with public participation
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/