Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 14. Architecture iss. 8-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Defining the architectural space games and play of architecture = Definiowanie przestrzeni architektonicznej gry i zabawy architektury
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 40
12
następne


Technical Transactions iss. 14. Architecture iss. 8-A
typ: numer czasopisma
Bardzińska-Bonenberg, Teresa
Games of history and politics – Architecture of great Chinese cities: Shanghai
typ: artykuł
Battaino, Claudia
Innocent games unexpected plays
typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
Alexander Brodsky – play with architecture
typ: artykuł
Bonenberg, Agata
Architecture of exhibition buildings as a tool for strengthening the image of countries and nations – digitally modelled planes and forms in the architecture of EXPO 2015 in Milan
typ: artykuł
Bonenberg, Wojciech
The enigma of metropolis: its spatial diversity and methods of diagnosis
typ: artykuł
Dąbrowska-Milewska, Grażyna
Games and play of architecture with culture and nature
typ: artykuł
Dal Fabbro, Armando
Play towers, game of halls
typ: artykuł
Dürschke, Gerard J.
The play of allusions or the tragedy of Le Corbusier’s Five Fingers in the city of Chandigarh
typ: artykuł
Fein, Raimund
Games of illusions
typ: artykuł
Gronostajska, Barbara Ewa
Playing with colours in senior architecture – removing barriers
typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Chessboard
typ: artykuł
Hecker, Zvi
Architecture as collector’s item
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Is the game over?
typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Architectural imagination – play with form and space
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Creating architecture – a game first and foremost
typ: artykuł
Kozłowski, Dariusz
Games of architecture in the recent past
typ: artykuł
Kozłowski, Tomasz
Games of architectural fiction
typ: artykuł
Królikowski, Jeremi T.
Games and plays of polish architects
typ: artykuł
Malacarne, Gino
The world of architecture
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/