Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 15. Architecture iss. 9-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Defining the architectural space games and play of architecture = Definiowanie przestrzeni architektonicznej gry i zabawy architektury
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 67
1234
następne


Technical Transactions iss. 15. Architecture iss. 9-A
typ: numer czasopisma
Adamska, Monika Ewa
Play of tradition and modernity. The interwar competition for the seat of the authorities of the regency of Opole
typ: artykuł
Balcer-Zgraja, Małgorzata
Educational plays and games in contemporary design and architecture
typ: artykuł
Barnaś, Janusz
Inspiration or fascination
typ: artykuł
Bartnicka, Małgorzata
The magic of shadow in fun with architecture
typ: artykuł
Bączkowska, Magdalena
Architecture as backdrop and inspiration in the works of Peter Behrens and Oskar Schlemmer
typ: artykuł
Berbesz, Anna Maria
From multiplication to biomimetics – playing with structure and architectural games or an actual attempt to shape objects in the 21st century
typ: artykuł
Bigaj, Przemysław
Architectural games and play with form, or on the pursuit of pretexts to shape things
typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
The history of the revolution
typ: artykuł
Bogajewska-Danek, Joanna
Games and activities with the space and in the space as way to explore the architecture
typ: artykuł
Budzyńska, Alina
Colour, form and light fun: artistic glass in architecture
typ: artykuł
Charciarek, Marcin
Playing “hide and seek” or penetrating architecture
typ: artykuł
Chodorowski, Michał
The role of the architect – to save or to play?
typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
The game of solids in the architecture of a contemporary house – the art of interpretation of geometry
typ: artykuł
Gawryluk, Dorota
Playing at barracks or playing with barracks?
typ: artykuł
Gil-Mastalerczyk, Joanna
The game of space – the arrangement of sacral architectural elements and interior decor in post-war churches in the archdiocese of Cracow
typ: artykuł
Graczyk, Rafał
The game of architecture in the urban space of small towns in Wielkopolska
typ: artykuł
Gubańska, Renata
Architecture as fun or having fun with architecture? – selected examples
typ: artykuł
Helenowska-Peschke, Maria
Programming geometry as creative play with architectural form
typ: artykuł
Hryncewicz-Lamber, Grażyna
(Il)legible game of connotations? Comments on the representation of justice in architecture
typ: artykuł

1234
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/