betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15

Barański, Marek; Popielski, Paweł; Szczepański, Tomasz; Wrona, Mariusz
Analiza możliwości weryfikacji modelu numerycznego na podstawie pomiarów i badań wykonanych w trakcie realizacji obiektu
Typ: artykuł
Barański, Marek; Szczepański, Tomasz
Zastosowanie metod sejsmiki powierzchniowej do oceny modułu G gruntu
Typ: artykuł
Gaszyński, Jan
Osiadanie warstwy gruntu nasyconej cieczą z uwzględnieniem pola temperatury
Typ: artykuł
Gaszyński, Jan; Posłajko, Mariusz
Stabilizacja osuwiska drogowego na trasie drogi krajowej nr 4 Kraków–Tarnów
Typ: artykuł
Kogut, Janusz P.
Wyznaczanie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego na podstawie badań doświadczalnych
Typ: artykuł
Krok, Józef
Sterowana błędem a posteriori analiza przestrzennego stanu deformacji w szynach i kołach pojazdów szynowych
Typ: artykuł
Wojtas, Jan; Krok, Józef
Oszacowanie błędów a posteriori i gęstości punktów danych eksperymentalno-numerycznych
Typ: artykuł
Łupieżowiec, Marian
Wielkowymiarowe próbne obciążenia jako metoda rozpoznawania nośności i sztywności podłoża gruntowego
Typ: artykuł
Popielski, Paweł; Stasierski, Jacek
Symulacja procesu deformacji wielkokubaturowych budowli ziemnych
Typ: artykuł
Sternik, Krzysztof
Symulacje badań elementowych piasku opisanego prawem przyrostowo nieliniowym
Typ: artykuł
Surmacz, Adam; Popielski, Paweł
Analiza bezwykopowych metod budowy rurociągów i tuneli w warunkach zwartej zabudowy na przykładzie zrealizowanych obiektów
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał; Piszczek, Kazimierz
Propozycja prostej metody oceny stateczności ścianek szczelnych niekotwionych
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał; Piszczek, Kazimierz; Toś, Cezary
Zabezpieczenie wykopów ścianką Larssena − modelowanie numeryczne a rzeczywistość
Typ: artykuł
Witakowski, Piotr
Zdalne monitorowanie obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacji
Typ: artykuł
Zych, Mariusz
Naprężenia termiczne w dojrzewającym betonie ściany zbiornika żelbetowego
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/