betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9992)
    Artykuły i Czasopisma (7210)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1863)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38335)
Inne bazy bibliograficzne (14006)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1881)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 21. Mechanics iss. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Technical Transactions iss. 21. Mechanics iss. 3-M
typ: numer czasopisma
Augustyn, Elżbieta; Kozień, Marek S.
Possibility of existence of torsional vibrations of beams in low frequency range
typ: artykuł
Dobaj, Krzysztof
Influence of car wheel suspension parameters on improvement of active safety and ride comfort
typ: artykuł
Dobrzaniecki, Piotr
Active system for control of operational parameters of mine diesel locomotive drive
typ: artykuł
Dobrzaniecki, Piotr; Kaczmarczyk, Krzysztof
Tests of diesel drives carried out at KOMAG
typ: artykuł
Guzowski, Stanisław; Michnej, Maciej
Fretting wear in the wheel–axle joint of a wheel set with an automatic gauge change system
typ: artykuł
Kluziewicz, Michał
Modelling manoeuvres that may induce side skid in a front-wheel drive car
typ: artykuł
Kłaput, Józef
Influence of aging temperature on mechanical properties of the precipitation hardened martensitic Marvac 300 steel
typ: artykuł
Maciejasz, Katarzyna; Bogucki, Rafał
The effect of deformation route in Equal Channel Angular Pressing on mechanical properties of aluminum alloy 1050
typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Nykiel, Marek
Analysis of the sintering process of 316L – hydroxyapatite composite biomaterials
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/