Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Bieda, Krzysztof
Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju Krakowa
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Kolonia – rewitalizacja dawnego portu Rheinauhafen
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Architektura Niemiec – między wczoraj a dziś, czyli conservatio znaczy creatio
typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
Mercedes-Benz Museum Stuttgart. Rzecz i człowiek pomiędzy muzeum a megamarketem
typ: artykuł
Kozłowski, Dariusz
Beton surowy w architekturze lat 60. i pięćdziesiąt lat później
typ: artykuł
Misiągiewicz, Maria
Podróż w czasie i przestrzeni
typ: artykuł
Motak, Maciej
Zarys urbanistyki i architektury Reykjavíku
typ: artykuł
Seruga, Wacław
Jedność architektury z otoczeniem
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Kierunki współczesnego rozwoju przestrzennego miast europejskich
typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Zabytkowe detale atrakcją nowych realizacji
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Przebudowa śródmieść niemieckich metropolii. Część 1: Kolonia, Monachium, Stuttgart
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/