betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 19. Budownictwo z. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 25
12
następne

Borończyk-Płaska, Grażyna; Radomski, Wojciech
Techniczne i prawne konsekwencje lokalizacji mostów na terenie zabytkowym
Typ: artykuł
Deja, Barbara Maria
Remont i adaptacja zabytkowej olsztyńskiej kamienicy na budynek hotelowy
Typ: artykuł
Drobiec, Łukasz; Pająk, Zbigniew
Problemy napraw drewnianych konstrukcji kościołów
Typ: artykuł
Flaga, Kazimierz
Rewaloryzacja obiektu mostowego na przykładzie wiaduktu drogowego na ulicy Karowej w Warszawie
Typ: artykuł
Gruszczyński, Maciej; Matysek, Piotr
Ocena wytrzymałości murów ceglanych na podstawie badań odwiertów rdzeniowych
Typ: artykuł
Hojdys, Łukasz; Janowski, Zbigniew
Wzmacnianie sklepień murowych siatkami z włókien szklanych
Typ: artykuł
Janowski, Zbigniew
Beton monolityczny w renowacji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł
Janowski, Zbigniew; Janowski, Marcin
Problemy związane z odbudową hali głównej i przyległych obiektów starej zajezdni tramwajowej w Krakowie
Typ: artykuł
Jurczakiewicz, Stanisław; Karczmarczyk, Stanisław
Stabilizacja posadowienia zabytkowych budynków przy pomocy mikropali na tle doświadczeń praktycznych
Typ: artykuł
Kapuściński, Antoni
Stan zamku w Giżycku po awarii fragmentu ściany
Typ: artykuł
Karczmarczyk, Stanisław; Kawecki, Janusz; Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Diagnostyka zabytkowego kościoła z uwzględnieniem wpływu drgań komunikacyjnych
Typ: artykuł
Kawecki, Janusz; Stecz, Piotr; Stypuła, Krzysztof
O konieczności wykonywania obliczeń symulacyjnych wibroizolacji w torze tramwajowym
Typ: artykuł
Kopczyńska, Olga
Empiryczny model osiadania gruntu organicznego. Metoda badawcza i jej wyniki
Typ: artykuł
Krajewski, Piotr; Janowski, Zbigniew
Wpływ rodzaju materiału zasypowego na pracę sklepień walcowych
Typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz
Praca kotew stalowych wklejonych w mur zabytkowy na sztywnych i podatnych warstwach adhezyjnych
Typ: artykuł
Nowak, Andrzej; Kaszyńska, Maria
Target reliability for new, existing and historical structures
Typ: artykuł
Nowogońska, Beata
Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa
Typ: artykuł
Orłowski, Zygmunt
Rekonstrukcja Bramy Wielkiej Pałacu Branickich w Białymstoku. Problemy wykonawcze
Typ: artykuł
Pająk, Zbigniew
Problemy wzmocnienia stropu nawy zabytkowego kościoła w Sławkowie
Typ: artykuł
Rawska-Skotniczny, Anna; Molak, Elżbieta
O szkodach wyrządzonych przy próbach ratowania zabytkowej wieży dzwonniczej
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/