Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 23. Civil Engineering iss. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Technical Transactions iss. 23. Civil Engineering iss. 3-B
typ: numer czasopisma
Ciurej, Henryk ; Gwoździewicz, Piotr ; Mazera, Antoni
Atypical example of the reduction of the safety and durability of a typical motorway overbridge
typ: artykuł
Derkowski, Wit ; Surma, Mateusz
Composite action of precast hollow core slabs with structural topping
typ: artykuł
Derkowski, Wit; Surma, Mateusz
Torsion of precast hollow core slabs
typ: artykuł
Dyduch, Krzysztof ; Szydłowski, Rafał
Material-construction solutions applied in long-term repairs of reinforced granulation towers in nitrogen plants
typ: artykuł
Galman, Iwona ; Kubica, Jan
Stress–strain characteristics of brick masonry under compressive cyclic loading
typ: artykuł
Gwoździewicz, Piotr
The applicability of shape memory alloys in structures
typ: artykuł
Gwoździewicz, Piotr; Jarno, Łukasz ; Pamin, Jerzy
Accounting for time-dependent effects in the construction stage FEM analysis of composite pre-stressed bridge girders
typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata ; Zawiła, Rafał
Comparative study of the load-bearing capacity of composite laminated cylindrical shells
typ: artykuł
Kaźmierczak, Szymon
Selected issues of prestressed concrete containment tanks for the storage of liquefied gases design in accordance with EN 14620
typ: artykuł
Midro, Marcin ; Ślaga, Łukasz
Technical condition assessment and construction solution of RC digestion chamber strengthening
typ: artykuł
Musiał, Michał
Young’s modulus test in two directions on the basis of eigenfrequencies in concrete beams
typ: artykuł
Politalski, Wojciech
Numerical analysis of three-span slab post-tensioned with unbonded tendons at ultimate
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/