Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 28. Civil Engineering iss. 4-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 26
12
następne


Technical Transactions iss. 28. Civil Engineering iss. 4-B
typ: numer czasopisma
Borowczyński, Artur ; Heim, Dariusz
Supplementary lighting control in office room with minimized glazing area
typ: artykuł
Nowak, Henryk; Noszczyk, Paweł
Application of the active IR thermography for the detecion of non-uniformity of materials in building partitions
typ: artykuł
Nowak-Dzieszko, Katarzyna ; Rojewska-Warchał, Małgorzata
Symulation of night cooling in a single dwelling of a large panel building
typ: artykuł
Smoleń, Andrzej
Performance analysis of the hybrid power system used for supplying the autonomic road light installations
typ: artykuł
Franczyk, Katarzyna ; Kowalska-Koczwara, Alicja
Analysis of the influence of shaping steel hall pillars of its dynamic characteristics
typ: artykuł
Gałek, Paweł
An attempt to evaluate the application of 3D scanners in construction diagnostics and tests
typ: artykuł
Kowalska-Koczwara, Alicja ; Kiszka, Paweł
Analysis of the influence of reinforced concrete beam-and-slab floor forming on dynamic characteristics of a building
typ: artykuł
Łątka, Dawid; Repelewicz, Michał
The influence of superstructure stiffness on internal forces distribution in raft foundations
typ: artykuł
Murzyn, Izabela ; Dulińska, Joanna ; Wazowski, Marek
An experimental and numerical assessment of the dynamic characteristics of the footbridge located over the national expressway DK-1
typ: artykuł
Pawłowski, Dawid ; Szumigała, Maciej
An experimental and theoretical study of deflections of BFRP RC beams
typ: artykuł
Pawłowski, Dawid ; Szumigała, Maciej
Short-term cracking in BFRP RC beams – experimental and theoretical analysis
typ: artykuł
Aviža, Donatas ; Turskis, Zenonas ; Święcicki, Adam
An empirical analysis of the Lithuanian and Polish normative requirements and their influence on the payback of a thermo-insulation layer of an external wall detail
typ: artykuł
Dulińska, Barbara
Sustainable development in cities designed in accordance with the Smart City concept
typ: artykuł
Duliński, Wojciech
Sustainable airport passenger terminal design – the review of selected examples
typ: artykuł
Ickiewicz, Irena; Kowalczuk, Ewelina
Passive building – verification of achieved effects
typ: artykuł
Nowak,Marta ; Kołaczkowski, Michał
New dimension for straw construction
typ: artykuł
Pawłowska, Agata; Zielina, Michał
Analysis of water intake screen’s performance under various conditions
typ: artykuł
Plaskacz-Dziuba, Marta ; Cichosz, Marcin ; Igliński, Bartłomiej ; Buczkowski, Roman
Autoclaved aerated concrete with an addition of waste from semi-dry flue gas desulfurization process – thermal stability and XRD investigations
typ: artykuł
Wassilkowska, Anna ; Kuc, Karolina ; Zielina, Michał
A study of the composition of cement mortar lining in water and sewage pipelines
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/