Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 25
12
następne

Banach, Marcin; Makara, Agnieszka
Krew i produkty pochodne
typ: artykuł
Banach, Marcin; Tymczyna, Leszek; Chmielowiec-Korzeniowska, Anna; Makara, Agnieszka; Pulit, Jolanta; Staroń, Paweł
Możliwości zastosowania nanozwiązków srebra do dezynfekcji aparatów wylęgowych
typ: artykuł
Baron, Liliana; Kozłowska, Anna; Kurek, Stefan S.
Dehalogenation of hexabromocyclododecane – a commonly used flame retardant
typ: artykuł
Bialik-Wąs, Katarzyna; Pielichowski, Krzysztof
Polimerowe opatrunki hydrożelowe dla zastosowań biomedycznych
typ: artykuł
Dworakowska, Sylwia; Pisarek, Urszula; Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach utleniania difenylometanu w układach wodoronadtlenek tert-butylu – chlorki metali bloku d
typ: artykuł
Gusiak, Natalia; Kobasa, Igor; Kurek, Stefan S.
Organic dye sensitisers for solar cells and semiconductor photocatalysts – a method for suitability evaluation explained
typ: artykuł
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz
Zastosowanie przybliżonych równań nieustalonego przenoszenia ciepła dla ciał o różnych kształtach
typ: artykuł
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Banach, Marcin
Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie
typ: artykuł
Kwaśny, Justyna; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin
Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście zawartości wybranych makro i mikroelementów
typ: artykuł
Machowska, Halina
The tests of development of poliethylen and residue by vacum destilation of used oils
typ: artykuł
Majka, Zbigniew; Kowalski, Piotr
Wydajna metoda syntezy cyklezonidu
typ: artykuł
Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof
Degradacja termiczna nanokompozytów poliamid/krzemian warstwowy
typ: artykuł
Marszałek, Marta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Utylizacja gnojowicy na drodze fermentacji metanowej i tlenowej – produkcja biogazu i kompostu
typ: artykuł
Mikulska, Maria; Polewski, Daniel; Barański, Andrzej
Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G
typ: artykuł
Pater, Sebastian; Magiera, Janusz
Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych
typ: artykuł
Podraza, Zuzanna; Krupa-Żuczek, Kinga; Wzorek, Zbigniew
Technologie otrzymywania kwasu fosforowego (V)
typ: artykuł
Pulit, Jolanta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Właściwości nanocząsteczek miedzi, platyny, srebra, złota i palladu
typ: artykuł
Rotko, Grzegorz; Kurek, Stefan S.
Electrooxidation of neat higher alcohols catalysed by cobalt porphyrin
typ: artykuł
Skrzyńska, Elżbieta; Kądziołka, Anna
Zasadowość katalizatorów a ich aktywność w reakcji metanolizy oleju sojowego
typ: artykuł
Skrzyńska, Elżbieta; Kmieć, Katarzyna; Stankiewicz, Ryszard
Oczyszczane oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/