Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 27. Architecture iss. 12-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Technical Transactions iss. 27. Architecture iss. 12-A
typ: numer czasopisma
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Introduction
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
The idea of the city and planning theories
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
The idea of a historic city. Heritage and creation
typ: artykuł
Zipser, Tadeusz
City – a machine or living tissue?
typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
The concept of ecological city
typ: artykuł
Lenartowicz, J. Krzysztof
Architecture and building. Metanarratives of architecture
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
The idea of the city and beauty
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Metropolis. Genius loci historic metrololitan cores and pan-European corridor
typ: artykuł
Kowicki, Marek
The role of cities in the development of rural areas
typ: artykuł
Blazy, Rafał
The city ‒ a political (non) idea and a politicides structure
typ: artykuł
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Concepts of the city in the age of knowledge-based economy
typ: artykuł
Bajwoluk, Tomasz
Centres in suburban zones – the form and accessibility
typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej
Centres of civic activity and the idea of the city
typ: artykuł
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
The concept of living. A housing estate as the mirror of time
typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Milan’s urban nodes – an example of a polycentric city
typ: artykuł
Sumorok, Aleksandra
The idea of the socialist city. The case of Nowa Huta
typ: artykuł
Cichy-Pazder, Ewa
Życiorys i doświadczenia zawodowe prof. dr hab. inż. arch. Stanisława Juchnowicza
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/